123 de cadre didactice şi-au depus dosarele pentru Definitivat 2016

La nivelul judeţului Călăraşi, 123 de profesori şi-au depus dosarele pentru osare de înscriere pentru obţinerea definitivării în învățământ, sesiunea 2016. În urma rezultatelor verificării celor 123 de dosare, doar unul singur a fost declarat “neavizat”.

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi a publicat lista nominală a cadrelor didactice care au depus, până la data de 15 noiembrie a.c., dosare de înscriere pentru obţinerea Definitivatului, sesiunea 2016. Astfel, 123 de dascăli călărăşeni şi-au depus dosarele pentru susţinerea examenului de definitivare în învăţământ. Din totalul dosarelor, unul singur a fost declarat “neavizat” din motiv de vechime necorespunzătoare. Conform calendarului de desfăşurare a examenului, în perioada 11 ianuarie – 3 iunie 2016, vor avea loc inspecţiile la clasă la care media minimă de promovare trebuie să fie 8 (opt). De asemenea, între 6 şi 10 iunie 2016, directorii unităţilor de învăţământ vor transmite la ISJ Călărași   procesele verbale de la inspecţiile speciale la clasă derulate în anul şcolar 2015 – 2016, adeverinţa din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră ca personal didactic calificat şi adeverinţa privind calificativul parţial acordat pentru anul şcolar 2015 – 2016. Pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: să aibă calificativul parţial pentru anul şcolar 2015 – 2016: „Bine” sau „Foarte bine”;  să aibă media notelor finale la inspecţiile speciale, cel puţin opt şi să aibă stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, de cel puţin un an (sau ore de predare echivalente normei de un an) ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite. Astfel, proba scrisă a examenului de definitivare în învăţământ va fi susţinută în data 4 august 2016, urmând ca pe 11 august să fie afişate primele rezultate. Contestaţiile se vor depune până pe 12 august. Soluţionarea acestora va avea loc până pe 17 august, iar pe 18 august vor fi făcut publice rezultatele finale. Pentru promovarea examenului de definitivare în învăţământ, candidatul trebuie să obţină cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă şi cel puţin nota 8 (opt) la proba scrisă din cadrul examenului.