Formarea profesorilor din Colegiul Naţional “Barbu Ştirbei”, la standarde europene

12 dascăli din cadrul Colegiului Naţional “Barbu Ştirbei” din municipiul Călăraşi vor participa, în anul şcolar 2015 – 2016, la stagii de formare profesională în mai multe locaţii din Europa. Aceste stagii fac parte din programul Erasmus+, implementat la nivelul liceului.

Pentru anul şcolar 2015 – 2016, Colegiul Naţional “Barbu Ştirbei” din Călăraşi a început implementarea proiectului aprobat în cadrul programului Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare, nr. de referinţă: 2015-1-RO01-KA101-014154, cu titlul “Digitization of Teaching for Curricular Innovation and Professional Development for Teachers”. Proiectul finanţat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene se desfăşoară sub sloganul “Schimbând vieți, deschizând minți”.

12 cadre didactice ale Colegiului Naţional “Barbu Ştirbei” vor participa la stagii de formare care se vor desfăşura în locaţii diferite din Europa (Finlanda – Helsinki; Spania – Barcelona, Malaga, Sevilla) şi se înscriu în tematica vizată de Planul de Dezvoltare Europeană al şcolii.

Nevoia de a racorda liceul la inovaţie, digitalizare şi internaţionalizare impune dezvoltarea unei viziuni inovatoare care se va concretiza în formarea unor structuri durabile. Aceste structuri vor fi focalizate pe obiectivele proiectului şi se vor adapta la curriculum-ul şcolar. În vederea realizarii obiectivelor specifice pe care le are proiectul, participanţii sunt implicaţi în managementul clasei, al şcolii şi au specialităţi diferite, astfel încât atât domeniul ştiintelor exacte, cât şi disciplinele umaniste să fie acoperite, pentru ca impactul inovator să fie cat mai mare. Finalitatea va consta într-un mai bun proces educativ care va trece de la non-digital la digital, un personal didactic inovator care va asigura o mai bună orientare internaţională a colegiului şi o mai eficientă inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii europene, proiecte internaţionale mai bune, o viziune inovatoare şi un curriculum updatat necesităţilor de internaţionalizare şi digitalizare.