ITM Călăraşi a desfăşurat acţiunea privind verificarea respectării legii referitoare la expunerea lucrătorilor la agenţi chimici la locul de muncă

Pe parcursul anului 2015, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) al judeţului Călăraşi, s-a desfăşurat acţiunea privind verificarea respectării prevederilor legale referitoare la expunerea lucrătorilor la agenţi chimici la locul de muncă, ţinând cont de modificările legislative în domeniu (regulamentele REACH şi CLP). Obiectivele acţiunii au fost: prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale generate de expunerea lucrătorilor la agenţi chimici periculoşi; monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la agenţi chimici periculoşi (directiva agenţi chimici – DAC, directiva cancerigeni şi mutageni – DCM şi Regulamentul nr. 1907/2006 REACH – înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor periculoase şi Regulamentul 1272/2008 CLP – clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor). De altfel, la data de 19 iunie a.c., în sala de şedinţe a ITM Călăraşi a avut loc o întâlnire privind informarea şi conştientizarea agenţilor economici privind modificările legislative apărute în domeniul substanţelor chimice, la care au participat un număr de 19 agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului Călăraşi. De asemenea, în perioada 1 iulie – 4 decembrie a.c. inspectorii au efectuat acţiuni de control la 17 agenţi economici care deţin, manipulează, comercializează şi utilizează substanţe periculoase, fiind constatate un număr de şapte neconformităţi pentru care au fost dispuse măsuri de rezolvare a acestora. Totodată, inspectorii ITM au  aplicat şapte sancţiuni contravenţionale, constând în avertismente şi amenzi în valoare de 5.000 de lei. Cu ocazia controalelor, agenţii economici au fost informaţi asupra modificărilor legislative apărute în domeniul substanţelor periculoase, asupra modului de utilizare în condiţii de siguranţă a acestora şi a măsurilor care trebuie luate pentru evitarea producerii de accidente de muncă şi/sau îmbolnăviri profesionale.