Programul educaţional „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” va începe pe 18 aprilie

În perioada 18 – 22 aprilie a.c., la nivelul judeţului Călăraşi va fi derulat programul educaţional „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. În aceste zile nu se vor ţine cursuri, fiecare şcoală pregătind un orar special de activităţi extracuriculare.

Între 18 şi 22 aprilie se va desfăşura programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”. În vederea elaborării programului de activități, în timpul primului semestru, au fost solicitate propuneri elevilor, la orele de dirigenție, și cadrelor didactice, în cadrul şedinţelor comisiilor metodice, părinţilor, în cadrul şedinţelor cu părinţii, precum şi reprezentaţilor autorităţilor administraţiei publice locale sau ai comunităţii, în cadrul şedinţelor consiliului de administraţie. Până în acest moment, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ au avut loc dezbateri în colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral și în comitetul reprezentativ al părinților, în vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor şi a cadrelor didactice. Instituţiile de cultură, implicate în program, şi-au stabilit deja activităţile ce vor fi desfăşurate. Astfel, Secţia Arheologie a Muzeului Dunării de Jos va găzdui în acea perioadă două expoziţii şi un atelier de modelaj în lut, „Evoluţia comunităţilor umane la Dunărea de Jos” şi „Povestea unei case de acum 6.000 de ani”. De asemenea, Secţia Etnografie şi Artă Populară le oferă elevilor ocazia să viziteze expoziţia „Gospodăria Ţărănească în Valea Dunării” şi să participe la atelierul demonstrativ de încondeiat ouă.

Scopul programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” este implicarea tuturor copiilor preșcolari şi elevi și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.

În perioada 18 – 22 aprilie, Ministerul Educației şi Cercetării Ştiinţifice organizează, de regulă, etapele naționale ale olimpiadelor școlare pe discipline de învățământ și, după caz, ale concursurilor școlare.

În acest program, elaborat și organizat de fiecare unitate de învățământ, vor fi incluși toți copiii din cadrul învăţământului preuniversitar de stat și toate cadrele didactice care nu participă la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare.