Nu vor mai exista diferenţe între chiriaşi/Terenul de la ANL 1 va trece în administrarea SPCTAFL

Primăria Municipiului Călăraşi repară o eroare făcută cu mulţi ani înainte. În momentul de faţă, chiriaşii de la ANL 2 plătesc chirie pe terenul din jurul locuinţei, în timp ce pentru locatarii de la ANL 1 nu se percepe o astfel de taxă. Timp de opt ani, de când au fost repartizate locuinţele de la ANL 2, nu s-a perceput chirie pe teren, ci doar pe spaţiul locativ. Chiriile au fost introduse în urma trecerii în administrarea Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ (SPCTAFL) Călăraşi a terenului pe care este construit cartierul ANL2. Deşi terenul de la ANL 2 a trecut în administrarea SPCTAFL, odată cu locuinţele (cel mai probabil în perioada 2007 – 2008), abia de la jumătatea acestui an au fost introduse chiriile. În momentul de faţă, reprezentanţii Primăriei Municipiului Călăraşi au găsit o soluţie pentru remedierea acestei situaţii. Pe ordinea de zi a şedinţei din data de 27 octombrie a.c., consilierii locali vor supune la vot Proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi a obiectivului ANL 1 “Locuinţe pentru tineri destinate închirierii”, situat în Aleea Teilor, Aleea Tineretului, străzile Luceafărului, Victoriei şi Panduri, cu un total de 86 unităţi locative, P + 1. La data preluării de către SPCTAFL a obiectivului de investiții ANL 1 “Locuinte pentru tineri destinate închirierii”, se preia și terenul aferent obiectivelor, în suprafață de 15.150 de metri pătraţi. Astfel, după aprobarea acestui proiect de hotărâre, se vor introduce chirii pe teren şi pentru locuitorii de la ANL 1. Conform prevederilor legale în vigoare, terenurile aferente blocurilor de locuinţe pentru tineri care fac obiectul prezentei hotărâri rămân sau trec, după caz, în condiţiile legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ – teritoriale în care sunt amplasate şi în administrarea consiliilor locale din raza administrativ – teritorială în care îşi exercită autoritatea. Noul beneficiar nu poate schimba destinaţia locuinţelor, şi anume de “locuinţe pentru tineri destinate închirierii”.

anl