Excedent bugetar de peste 8.100.000 de lei la Primăria Călăraşi

Primăria Municipiului Călăraşi a înregistrat, la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, un excedent bugetar în valoare de 8.139.000 de lei. Consilierii locali întruniţi în şedinţă extraordinară, miercuri seara, au votat Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 8.139.000 de lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călăraşi, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2015, în exerciţiul bugetar 2016, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Conform legislaţiei în vigoare, excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Astfel, suma de 2.335.000 de lei se propune a fi utilizată pentru execuţia lucrărilor de amenajare peisagistică pe  strada Prelungirea Bucureşti. De asemenea, pentru reparaţii capitale alei Parc Central, se propune utilizarea sumei de 2.500.000 de lei din excedentul anului 2015, în anul bugetar 2016. La acelaşi capitol bugetar, suma de 350.000 de lei se alocă pentru continuarea lucrărilor la Parcul Sălii Polivalente. Suma de 2.874.000 de lei care se propune a fi utilizată din excedent în anul 2016 se compune din: modernizare Piaţa Centrală 1.764.000 de lei şi transferuri de capital la Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ, pentru construirea de locuinţe sociale, suma de 1.110.000 de lei. Având în vedere suma încasată în anul 2015 pentru obiectivul de investiţii “Execuţie strada I.L. Caragiale”, se propune alocarea sumei de 80.000 de lei pentru continuarea acestui obiectiv în anul 2016.

fonduri