14.454 de dosare în plată pentru ajutoarele de încălzire a locuinţelor

La nivelul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Călăraşi sunt în plată, până în momentul de faţă, 14.454 de dosare pentru încălzirea locuinţelor în sezonul rece noiembrie 2015 – martie 2016.

În judeţul Călăraşi, 21.177 de persoane au beneficiat, începând cu luna noiembrie şi până în data de 20 ianuarie a.c., de ajutoarele financiare pentru încălzirea locuinţelor cu lemne, combustibil petrolier şi cărbuni. Directorul AJPIS Călăraşi, Liviu Oltenacu, ne-a declarat că, pentru această categorie de ajutoare, au fost depuse, până în prezent, 10.606 dosare, suma totală distribuită fiind de 2.212.905 de lei. Printre localităţile cu cele mai multe dosare depuse se numără: Roseţi – 776 de dosare, Jegălia – 692 de dosare, Modelu – 577 de dosare, Vasilaţi – 542 de dosare, Lehliu Gară – 552 de dosare, Fundulea – 423 de dosare şi Borcea – 484 de dosare. La polul opus, cu cele mai puţine dosare depuse, găsim localităţile: Chirnogi – 8 dosare, Vlad Ţepeş – 12 dosare, Ulmu – 17 dosare, Mânăstirea – 22 de dosare, Călăraşi – 58 de dosare, Chiselet – 71 de dosare, Cuza Vodă – 79 de dosare şi Alexandru Odobescu – 99 de dosare. De asemenea, la nivelul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Călăraşi au fost înregistrate 676 de dosare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat, 1.118 dosare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi 54 de dosare pentru încălzirea locuinţelor cu energie electrică. “Situaţia se poate schimba de la o zi la alta, în funcţie de dosarele pe care le vom înregistra în perioada următoare”, a precizat directorul Liviu Oltenacu.

Persoanele cu venituri mai mici de 615 lei primesc ajutor

 Conform informaţiilor transmise de către directorul AJPIS Călăraşi, Liviu Oltenacu, pentru încălzirea locuinţelor cu lemne şi cărbuni, ajutoarele se acordă o singură dată, la începutul sezonului rece, pentru toată perioada, sau începând cu luna în care se depune dosarul. Pentru locuinţele care se încălzesc cu gaz sau în sistem centralizat, ajutoarele vor fi distribuite lunar. Pot beneficia de aceste ajutoare familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 lei. Pentru a primi subvenţia pentru încălzirea locuinţei cu lemne şi cărbuni, beneficiarul trebuie să depună următoarele acte: cerere şi declaraţie pe proprie răspundere (viză taxe şi impozite, viză fond funciar); carte de identitate/buletin de identitate pentru membrii familiei peste 14 ani; certificate naştere pentru copiii sub 14 ani; certificat de căsătorie/deces, hotărâre judecătorească de divorţ etc; act proprietate/contract închiriere/comodat; carte de identitate autoturism/motocicletă; adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/şomaj/alocaţie/indemnizatie; adeverinţă de venit de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru veniturile din activităţi independente; adeverinţă instituţie de învăţământ în cazul burselor pentru elevi şi studenţi, cu excepţia burselor de studiu, sociale şi “Bani de liceu”. Pentru subvenţia de încălzire a locuinţei cu gaze naturale se mai depun în plus la dosar, următoarele acte: factură gaze (luna anterioară); raport verificări, încercări şi probe în vederea autorizării aparatului (ISCIR); proces-verbal de pune în funcţiune a instalaţiei de gaze (pentru aragaz şi centrală). Beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei au obligaţia să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat. Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii însoţite de actele care atestă modificarea, în termen de cinci zile de la producerea acestora.

ajutoare