Ecoaqua nu poate finaliza Proiectul CL8 fără o majorare a capitalului social

Consilierii judeţeni au retras de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare, organizată ieri, 31 martie, Proiectul de Hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Ecoaqua S.A.. În proiect era prevăzută o majorare a capitalului social al societăţii cu suma de 5.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea a 500.000 de acţiuni noi, proporţional cu ponderea în structura acţionariatului.

Directorul S.C. Ecoaqua S.A., Cezar Neagu, prezent la şedinţă, a precizat că fără această sumă nu va putea finaliza lucrările la termenul stabilit – 30 iunie 2016. “Singura posibilitate de a termina lucrările la timp este majorarea capitalului social cu suma de cinci milioane de lei. Din această sumă, trei milioane de lei se vor întoarce la operator de la Uniunea Europeană, la finalizarea proiectului. Ne numărăm printre puţinii operatori din ţară care finalizează acest proiect. Sunt cinci operatori în toată ţara care au accesat un astfel de proiect”, a declarat Cezar Neagu. În momentul de faţă, Consiliul Judeţean Călăraşi deţine 32,8% din acţiunile societăţii Ecoaqua S.A. Călăraşi, fapt ce presupune creşterea cu 164.000 a numărului de acţiuni, cu o valoare de 1.640.000 de lei. Având în vedere faptul că la această dată excedentul bugetar, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2015, în exerciţiul bugetar 2016, prezintă disponibilităţi financiare, s-a propus adoptarea unei hotărâri pentru creşterea numărului de acţiuni deţinute de Consiliul Judeţean Călăraşi la societatea Ecoaqua S.A. Călăraşi.

Operatorul riscă o corecţie financiară de 100%

Societatea este operatorul regional de apă şi canalizare care a implementat proiectul Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Călăraşi, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, găsindu-se în acest moment în stadiul finalizării proiectului. Ultima lucrare în derulare, respectiv Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei potabile şi a sistemului de canalizare, inclusiv staţii de pompare apa uzată Călăraşi – CL8, urmează a fi finalizată până la sfârşitul lunii aprilie a acestui an, condiţie necesară pentru întocmirea raportului final cerut de finanţator. Pe perioada implementării proiectului au intervenit cheltuieli suplimentare datorate întârzierilor în desfăşurarea licitaţiilor publice mai întâi, iar apoi a întârzierilor în derularea lucrărilor de execuţie din diferite motive, cele mai des întâlnite fiind cele legate de incapacitatea antreprenorilor de a mobiliza financiar, uman şi material resursele necesare derulării lucrărilor în ritmul contractual, în unele cazuri ajungându-se la rezilierea contractelor deoarece antreprenorul a intrat în faliment. Au apărut astfel cheltuieli suplimentare cu asistenţa tehnică, de supervizare, asistenţa SSM, reproiectare, avize noi şi autorizaţii. În aceste condiţii, în urma analizei financiare a întregului proiect, s-a ajuns la concluzia că există un deficit la bugetul proiectului de 5.249.818,91 de lei. Singura posibilitate de finanţare a acestui deficit o reprezintă creşterea capitalului social prin subscrierea de către acţionari a sumei respective. Directorul Cezar Neagu a precizat că în situaţia în care proiectul nu va fi finalizat la termen, operatorul riscă o corecţie financiară de 100%. Consilierii judeţeni au retras proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Ecoaqua S.A., acesta urmând a fi discutat, cel mai probabil, într-o şedinţă extraordinară programată pentru începutul lunii aprilie.

ecoaqua