Documentele necesare întreprinderilor pentru obţinerea mărcii sociale

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) din Călărași, prin Compartimentul Relații cu Angajatorii și Economie Socială, desfășoară activități în domeniul economiei sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 219/2015.

Statutul de întreprindere socială de inserţie se certifică prin acordarea mărcii sociale. Aceasta cuprinde certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, cu o valabilitate de trei ani de la data emiterii, precum şi un element specific de identitate vizuală, care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrărilor executate ori a documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu.

Pentru dobândirea mărcii sociale care atestă statutul de întreprindere socială de inserție, întreprinderile sociale care au obținut atestatul trebuie să depună sau să transmită prin poștă, cu confirmare de primire, la AJOFM Călărași, următoarele documente: cererea pentru acordarea mărcii sociale; situația privind personalul angajat cu contract individual de muncă; contractele individuale de muncă ale persoanelor aparținând grupului vulnerabil, în copie; documentele care atestă apartenența la grupul vulnerabil, în copie.

Acordarea mărcii sociale de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călărași este condiționată de obținerea atestatului de întreprindere socială. Astfel, în situația în care solicitantul mărcii sociale nu este atestat ca întreprindere socială în condițiile legii, în vederea obținerii simultane a mărcii sociale și a atestatului, acesta trebuie să depună sau să transmită prin poștă, cu confirmare de primire, pe lângă documentele anterior menționate, și documentele prevăzute la art. 3 (din normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015).

Informații suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Călărași,  Compartimentul Relații cu Angajatorii și Economie Socială, la numerele de telefon: 0242/316.542; 0242/318.376, la adresa de e-mail: ajofm@cl.anofm.ro sau accesând site-ul instituției: www.calarasi.accesibilitateajofm.ro, secțiunea Economie Socială.