Sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice, la Muzeul Dunării de Jos Călăraşi

În perioada 28 – 30 septembrie 2016, Muzeul Dunării de Jos dinCălăraşi organizează cea de-a XVI-a sesiune internațională de comunicări științifice, intitulată “Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos. Orient şi Occident”.

 În acest an manifestarea va fi dedicată uneia dintre cele mai importante personalităţi ale arheologiei româneşti, Silvia Marinescu-Bîlcu, în vârstă de 80 de ani, şi aniversării a 65 ani de muzeografie călărăşeană. Vor fi prezente personalităţi din domeniul arheologiei preistorice şi istoriei clasice din România şi Bulgaria. Cu această ocazie, va fi vernisată o expoziţie dedicată personalității lui Niţă Anghelescu (arheolog, istoric, pictor), ctitorul Muzeului Regional Călăraşi (1951).

Lucrările sesiunii se vor desfăşura pe două secţiuni: “Dunărea de Jos între Balcani şi Carpaţi. Identităţi şi contacte culturale” şi “Oraşele dunărene ca centre comerciale şi militare: instalaţii portuare, fortificații, poduri, drumuri în lumea greco-romană”.

Comunicările se vor concentra pe cercetarea din zona Dunării de Jos în domeniul preistoriei, antichităţii, Bizanţului şi Evului Mediu, numismaticii și etnografiei, iar acestea vor fi susţinute de profesori universitari, cercetători, muzeografi, istorici, numismați din Bulgaria (Muzeul Național de Istorie şi Arheologie Varna, Muzeul Regional de Istorie Silistra, Universitatea Veliko Târnovo, Muzeul Regional Veliko Târnovo, Muzeul Regional de Istorie Ruse), România (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti, Institutul de Studii Sud – Est Europene, Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Institutul de Cercetări Ecomuzeale Tulcea, Muzeul Brăilei, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa, Muzeul Judeţean Teleorman, Muzeul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Municipiului Bucureşti, Banca Naţională Bucureşti, Muzeul Regiunii Porţile de Fier Drobeta-Turnu Severin, Muzeul Naţional al Agriculturii Slobozia, Muzeul Brukenthal Sibiu, Universitatea Valahia Târgoviște, Muzeul Unirii Alba Iulia, Universitatea Timișoara).

În prima zi a sesiunii de comunicări științifice va avea loc și o lansare de carte. Astfel, în data de 28 septembrie 2016, începând cu ora 11:00, în sala de şedințe a Consiliului Județean (CJ) Călărași, va fi prezentat ultimul volum (XXIX) al anuarului Muzeului Dunării de Jos, Cultură și Civilizaţie la Dunărea de Jos. Volumul, a cărui editare s-a reușit cu sprijinul CJ Călărași, cuprinde studii și articole referitoare la cercetările din zona Dunării de Jos corespunzând Bulgariei și României și este împărțit în două secțiuni, una de numismatică și alta de istorie.