Consiliile locale pot aproba anularea penalităţilor de întârziere pentru datoriile restante la 30 septembrie 2015

Consiliile locale pot adopta, prin hotărâre, anularea penalităţilor de întârziere pentru datoriile restante înregistrate la data de 30 septembrie 2015, în situaţia în care restanţierii îşi vor achita dările până la 31 martie 2016. Amnistiţia financiară poate fi aplicată conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 44/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 785 din data de 21 octombrie 2015. Actul normativ se adresează tuturor contribuabililor, persoane fizice şi persoane juridice, precum şi entităţi fără personalitate juridică. Potrivit prevederilor legale, contribuabilii vor beneficia de anularea penalităţilor de întârziere aferente dacă, până la 31 martie 2016, îşi vor achita datoriile restante la data de 30 septembrie 2015 faţă de bugetul de stat. În plus, în anumite condiţii, contribuabilii vor putea beneficia şi de anularea de la plata unei părţi din dobânzi. Astfel, cei care plătesc până la 30 iunie 2016 o cota de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor principale restante, stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligaţiilor de plată principale, vor putea beneficia, condiţionat, de anularea unei cote de 54,2% din dobânzile aferente obligaţiilor principale datorate bugetului general consolidat la 30 septembrie 2015. Cererea de anulare poate fi depusă până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. Depunerea ulterioară acestui termen este considerată tardivă, iar contribuabilul nu va mai putea beneficia de facilităţile amintite. În ceea ce priveşte obligaţiile de plată datorate bugetelor locale, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în cazul în care Consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi. În acest caz, anularea vizează o cotă de până la 73,3% din majorările de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetelor locale. Prin hotărâre, Consiliul local aprobă şi procedura de acordare a anulării cotei din majorările de întârziere.

consiliile locale