Consilierii judeţeni au reglementat activitatea de voluntariat în Consiliul Judeţean

Consilierii judeţeni au aprobat, în cadrul şedinţei ordinare ce a avut loc marţi, 27 septembrie, Proiectul de Hotărâre privind organizarea și administrarea activităților de voluntariat de către Consiliul Județean Călărași în calitate de organizație-gazdă. Iniţiatorul, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,  Marian Dinulescu, a solicitat adoptarea acestei hotărâri, prin care Consiliul Judeţean Călăraşi să aprobe organizarea și administrarea activităților de voluntariat de către Consiliul Județean Călărași în calitate de organizație-gazdă. În expunerea de motive se precizează faptul că autoritățile administrației publice locale sunt datoare să sprijine derularea activităților de voluntariat, în vederea atingerii priorităților comunității locale. Autoritățile administrației publice locale trebuie să aibă conștiința clară a valorii pe care o are voluntariatul, susținând voluntariatul ca metodă recunoscută prin care cetățenii pot participa activ la activități de voluntariat în comunitățile lor, metodă ce le permite acestora să abordeze probleme legate de acțiuni umanitare, mediu înconjurător, probleme sociale, și altele asemenea. Valoarea voluntariatului este indiscutabilă, iar recunoașterea ei justă în societatea românească devine doar o chestiune de timp, mai ales în contextul european actual. Toți factorii interesați de voluntariat în România trebuie să își asume responsabilitatea recunoașterii valorii voluntariatului și sprijinirii unui voluntariat de calitate, cu precădere în sfera lor de activitate și competență. Răspunderea majoră, însă, aparține organizatorilor activității de voluntariat, care au datoria să ofere o experiență de voluntariat de calitate, să coordoneze corect și eficient implicarea voluntarilor și să evalueze complex impactul activităților de voluntariat, pentru a putea aduce argumente clare factorilor de decizie care trebuie să susțină dezvoltarea voluntariatului pentru a crește contribuția sa la dezvoltarea comunității noastre. În vederea organizării și administrării activității de voluntariat, o organizație-gazdă de drept public trebuie să emită un anunț public, prin care este manifestată disponibilitatea de a colabora cu voluntari. Organizaţia-gazdă oferă instruire iniţială cu privire la structura, misiunea şi activităţile organizaţiei-gazdă,  drepturile şi responsabilităţile voluntarului, precum și regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului. Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite. Pe durata perioadei activităţii de voluntariat, precum şi la încheierea activităţii de voluntariat, organizaţia-gazdă, la cererea voluntarului, eliberează un certificat de voluntariat la care este anexat un raport de activitate.

Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, în limba română, între voluntar şi organizaţia-gazdă. Obligaţia de încheiere a contractului de voluntariat în formă scrisă revine organizaţiei-gazdă. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului. Anterior începerii activităţii, contractul de voluntariat se înregistrează în registrul de evidenţă a voluntarilor ţinut de organizaţia-gazdă. Contractul de voluntariat este însoţit obligatoriu de fişa de voluntariat şi fişa de protecţie a voluntarului. Organizaţia-gazdă este obligată să ţină evidenţa voluntarilor, a duratei şi a tipului activităţilor desfăşurate şi evaluării voluntarilor, pe baza criteriilor stabilite în regulamentul intern.

consiliul-judetean