Termenul pentru includerea la finanţare a şcolilor fără autorizaţie sanitară, extins până la 20 septembrie

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a comunicat, la sfârșitul lunii trecute, tuturor unităților de învățământ eligibile, că termenul de solicitare a finanțării pentru lucrări necesare obținerii autorizației sanitare de funcționare se prelungește până la data de 20 septembrie 2016.

 

Decizia a fost luată pentru a da posibilitatea unui număr cât mai mare de unități să demareze în acest an intervențiile de acest fel, ca urmare a faptului că sumele alocate cu această destinație nu au fost solicitate în integralitate. Este vorba de fonduri în valoare 800.000.000 de lei, alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), reprezentând circa 66% din bugetul programului.

Astfel, din 3.471 de unități de învățământ eligibile, 381 sunt, în prezent, incluse la finanțare prin PNDL cu suma de 257.879.369,34 lei (alocare financiară pe perioada 2016-2019), pentru lucrările necesare obținerii autorizației sanitare. Pentru alte 1.043 de unități de învățământ, unitățile administrativ-teritoriale și prefecturile au comunicat că nu se solicită finanțare, restul de 2.047 fiind unități pentru care cererea de finanțare nu a fost depusă sau a fost depusă cu documentație incompletă. Alte 21 de unități de învățământ sunt, în acest moment, introduse la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală cu alocație parțială în sumă de 10.720.860,00 de lei, pentru perioada 2016 – 2019, pentru lucrări din altă categorie decât cele necesare obținerii autorizației sanitare de funcționare.

O primă analiză arată că principala cauză a slabei accesări a fondurilor disponibile este legată de capacitatea administrației locale: unele primării, mai ales din mediul rural, fie au capacitate redusă de a pregăti proiecte, fie derulează lent procesul de pregătire a lor, fie au o altă prioritizare a solicitărilor de finanțare. Această problemă este întâlnită nu doar în cazul școlilor, ci în general pentru investiții în plan local.

Guvernul va analiza în cel mai scurt timp măsuri pentru a sprijini autoritățile locale în pregătirea de proiecte, două posibile soluții fiind formarea de echipe centrale de asistență tehnică și a dezvoltarea unor proiecte-tip, acolo unde este aplicabil.

Amintim și faptul că Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCŞ) urmează să finalizeze maparea stării tuturor unităților de învățământ din România (condiționalitate ex-ante pentru utilizarea fondurilor europene în domeniul educației). Rezultatul va fi accesul la date actualizate a stării infrastructurii din educație și a cauzelor acesteia.

MDRAP, în parteneriat cu MENCŞ, au demarat la sfârșitul anului trecut un plan de acțiuni pentru finanțarea unităților de învățământ în vederea obţinerii autorizaţiilor sanitare de funcţionare. Alocările sunt realizate în cadrul PNDL, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Prima înștiințare către primării cu privire la posibilitatea de a depune solicitări de finanțare în acest scop a fost expediată de MDRAP în luna ianuarie, alte patru circulare fiind comunicate pe parcursul anului 2016.

Lucrările finanțate se referă la realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat (conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1851/2013 republicat privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală).