Simona Maria Vlădica: “Soluţia pentru a-i ajuta şi a-i stimula pe părinţi să-şi lase copiii la şcoală ar fi crearea sistemului de after – school”

În ceea ce priveşte educaţia, candidatul Partidului Mişcarea Populară Călăraşi pentru funcţia de senator al României, Simona Maria Vlădica, are în programul său politic un proiect privind implementarea unor măsuri de prevenție a abandonului școlar (în prezent aflat într-o pondere de 19%), prin înființarea unui after – school pe lângă fiecare școală (cu personalul școlii), prin efectuarea temelor și asigurarea unei mese calde la prânz pentru elevii care frecventează școala. Mai mult decât atât, Simona Maria Vlădica are în plan şi sprijinirea renovării și dotării, cu instrumente moderne de învățare, a școlilor din localităţile județului Călărași prin atragerea de fonduri europene. Eu vreau ca oamenii din acest judeţ să muncească în condiţii foarte bune şi pe bani foarte frumoşi. În acest fel vom putea face şi o educaţie de calitate. Ne vom putea ocupa mai mult de sănătatea noastră. În ceea ce priveşte şcoala, avem o mare problemă privind abandonul şcolar şi soluţia pentru a-i ajuta şi a-i stimula pe părinţi să-şi lase copiii la şcoală ar fi crearea sistemului de after – school. Astfel, putem contribui la salariile dascălilor, care vor rămâne peste program şi vor face temele cu elevii şi, totodată, se va putea asigura o masă caldă la prânz”, a precizat Simona Maria Vlădica.   În domeniul educației, Simona Maria Vlădică are următoarele proiecte:

 1. Revenirea la forma iniţială a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi renunţarea la cele 108 amendamente;
 2. În prezent, în sistemul de învățământ, în centrul atenției sunt profesorii, nu elevii, așa cum ar trebui să fie. Astfel, se impune reducerea analfabetismului funcţional (în prezent aflat într-o pondere de 42%) prin inițierea și suținerea unor proiecte legislative care să rezolve această deficienţă și să pună elevul în prim plan (programe școlare adaptate, stimularea creativității, nu a învățării mecanice, consiliere şi orientare școlară și profesională în școală etc.);
 3. Implementarea unor măsuri de prevenție a abandonului școlar (în prezent aflat într-o pondere de 19%), prin înființarea unui after – school pe lângă fiecare școală (cu personalul școlii), prin efectuarea temelor și asigurarea unei mese calde la prânz pentru elevii care frecventează școala;
 4. Redarea demnităţii şi a respectului față de cei care lucrează în domeniul educației (profesori, educatori, asistenți universitari, preparatori etc.);
 5. Susținerea dezvoltării învățământului rural prin profesori calificați care să beneficieze de salarii mai mari, locuințe etc;
 6. Sprijinirea renovării și dotării cu instrumente moderne de învățare a școlilor din localităţile județului Călărași prin atragerea de fonduri europene;
 7. Susținerea parteneriatelor între școlile din județul Călărași și alte instituții pe plan național și internațional pentru proiecte școlare comune, inclusiv prin pregătiri profesionale continue;
 8. Încurajarea introducerii cursurilor de salvare a vieții pentru elevii aflați în școală (cu vârste între 16 și 18 ani);
 9. Susținerea introducerii unor cursuri obligatorii pentru elevi, de educație medicală și educație juridică cu programă specifică;
 10. Atragerea de fonduri pentru implementarea unor proiecte educaționale pentru îmbunătățirea calității vieții părinților care au copii cu dizabilități;
 11. Înființarea unui centru de terapie prin artă pentru copiii și adulții cu diferite tipuri de tulburări;
 12. Susținerea inițierii și implementării în mod constant a unor programe de educație și informare, în rândurile tinerelor adolescente și studente cu privire la consecințele pe care le presupune întreruperea primei sarcini, precum și consecințele procreării după vârsta de 30 de ani, vârstă după care, conform studiilor, crește riscul instalării infertilității, din ce în ce mai multe cupluri confruntându-se cu infertilitatea;
 13. Reintroducerea învăţământului dual: şcoală şi meserie. Se impune reînfiinţarea şcolilor profesionale, deoarece lipsa învățământului profesional, tehnic sau a altor forme vocaționale își face simțită prezența prin lipsa angajaților calificați;
 14. Susținerea prin proiecte legislative a rămânerii femeilor în țară pentru a munci în România unde să aibă rolul și rostul lor în familie;
 15. Marile firme să fie obligate să ia absolvenții de școli profesionale – primul loc de muncă (stimulent pentru firmă);
 16. Susținerea procedeelor alternative de învățământ (seral, fără frecvență, învățământ la distanță etc.);
 17. Încurajarea dezvoltării unor programe de reconversie profesională pentru persoanele care au rămas fără loc de muncă sau pentru cei care nu au lucrat niciodată și se gândesc să se integreze pe piața muncii;
 18. Obligativitatea derulării unor activități extrașcolare minime;
 19. Asigurarea accesului la internet în fiecare școală.

În cadrul sistemului de protecție a copilului, proiectele ce se regăsesc în programul electoral al Simonei Maria Vlădica sunt:

 1. Susținerea propunerilor legislative care să promoveze protecția adecvată pentru copilul ai cărui părinți se află în divorț și sănătatea familiei;
 2. Încurajarea introducerii în legislație a ceea ce se numește “planul parental” pentru copiii ai căror părinţi se află în divorţ și a unor precizări cu privire la diferențierea programului de legături personale cu minorii, în funcție de vârsta acestora;
 3. Sprijinirea comunicării și colaborării părinților cu școala și implementarea unor căi electronice de comunicare cu dascălii;
 4. Susținerea unor propuneri legislative în sensul introducerii în legislaţie a termenului de alienare parentală;
 5. Susținerea unor propuneri legislative în sensul introducerii în legislaţie a unei prevederi care să permită subvenţionarea unui număr de cinci şedinţe de consiliere psihologică pentru familiile aflate în divorţ;
 6. Susținerea prin propuneri legislative pentru accederea copiilor instituţionalizaţi, în instituţiile de învăţământ liceal şi învăţământ superior, pe locuri speciale de tipul celor acordate elevilor de etnie rromă;
 7. Susținerea creșterii substanțiale a alocației pentru copii. Nu este normal ca un condamnat care își execută pedeapsa în penitenciar să consume lunar o sumă foarte mare raportată la suma pe care statul o alocă unui copil, și anume 80 de lei lunar.

simona-2