Sesiune de informare destinată Grupurilor de Parteneriat Local, organizată de ADR Sud Muntenia

Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, prin Serviciul Dezvoltare, a organizat, în intervalul 22 octombrie – 17 noiembrie, o sesiune de informare destinată Grupurilor de Parteneriat Local (GPL) de la nivelul regiunii noastre. Astfel, în această perioadă s-au desfăşurat şapte întâlniri ale membrilor GPL, ce au avut ca scop prezentarea versiunilor finale ale principalelor documente programatice elaborate la nivelul regiunii noastre – Planul de Dezvoltare Regională (PDR) 2014 – 2020 și Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2014 – 2020. La aceste şedinţe au participat în total peste 250 de reprezentanţi ai autorităților publice locale, ai instituțiilor deconcentrate, mediului academic, ai patronatelor/sindicatelor şi ONG-urilor din judeţele Argeş, Dâmboviţa, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman. Toţi participanţii sunt factori de decizie de la nivelul regiunii Sud Muntenia, implicaţi în realizarea celor două documente programatice atât de importante pentru dezvoltarea economică a regiunii noastre în noul exerciţiu financiar 2014 – 2020. Planul de Dezvoltare Regională, realizat de ADR Sud Muntenia pentru perioada de programare 2014 – 2020, este un document fundamental privind necesarul de finanțare din fonduri europene și alte fonduri internaționale și naționale la nivel regional. Prin PDR, regiunea de dezvoltare Sud Muntenia își promovează prioritățile și interesele în domeniile economic și social. Totodată, în cadrul acestor evenimente, reprezentanţii Serviciului Dezvoltare au prezentat Strategia pentru Specializare Inteligentă în Regiunea Sud Muntenia. Acest document de planificare vizează potențialul de specializare inteligentă al regiunii noastre, fiind finalizat la sfârşitul lunii septembrie. Domeniile de specializare inteligentă identificate în Sud Muntenia vizează: construirea de maşini, componente şi echpamente de producţie, agricultura şi industria alimentară, bioeconomia (dezvoltarea economiei circulare), turismul şi identitatea culturală, localităţi inteligente, precum şi industria de înaltă tehnologie. Strategia a fost realizată după un proces complex de consultare publică, ce a durat şase luni, actorii implicaţi în realizarea acestuia fiind reprezentanți ai instituțiilor publice, mediului academic și celui privat de la nivelul regiunii noastre.ADR