Se opreşte apa în data de 22 iunie 2016

Furnizarea apei potabile va fi întreruptă în municipiul Călăraşi în data de 22 iunie 2016. Societatea Ecoaqua S.A. Călăraşi, în calitate de beneficiar al contractului prin care au fost reluate lucrările la obiectivul de investiţii “Extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată din aglomerarea Călăraşi”, informează cetăţenii asupra opririi programate a apei potabile în municipiul Călăraşi, începând cu data de 22 iunie 2016, ora 00:00, până la data de 22 iunie 2016, ora 23:00. Întreruperea furnizării apei, pe durata şi în perioada programată, este strict necesară pentru punerea în funcţiune a reţelelor nou executate şi pentru finalizarea lucrărilor din cadrul contractului antemenţionat. Ecoaqua S.A. le mulţumeşte cetăţenilor municipiului Călăraşi pentru înţelegerea manifestată şi îşi exprimă regretul pentru inconvenientele de orice natură cauzate prin şi pe durata desfăşurării lucrărilor şi a întreruperii furnizării apei potabile. Ecoaqua S.A. trebuie să finalizeze lucrările din cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Călăraşi” la termenul stabilit de 30 iunie 2016. În cadrul Proiectului CL8 au fost efectuate lucrări de înlocuire şi extindere a reţelei de distribuţie apă pe o suprafaţă de aproximativ 23 de kilometri şi a reţelei de canalizare pe o suprafaţă de aproximativ 24 de kilometri. De asemenea, s-au construit două staţii de pompare ape uzate menajere şi au fost reabilitate cele două staţii de pompare ape uzate existente. De altfel, au fost achiziţionate autoutilitare combinate pentru curăţare canale, autolaborator CCTV, autovidanjă şi apometre.

apa