Se fac înscrieri pentru Concursul Naţional „Tinerii Dezbat”

În data de 1 martie a.c., Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice (MENCŞ) a lansat cea de-a VII-a ediţie a Concursului Naţional „Tinerii Dezbat”. Şcolile care doresc să intre în competiţia de dezbateri educaţionale se pot înscrie până pe 15 martie.

Înscrierile în cadrul celei de-a VII-a ediţii a Concursului Naţional „Tinerii Dezbat” se desfăşoară în perioada 1 – 15 martie. Etapa judeţeană şi selecția candidaturilor școlilor înscrise în competiție vor avea loc în intervalul 16 – 22 martie. „Tinerii Dezbat” este un campionat naţional de dezbateri educaţionale care contribuie la formarea, dezvoltarea şi exersarea competenţelor şi atitudinilor social-civice democratice, necesare tinerei generaţii pentru participarea activă la viaţa socială. Diferențele principale între dezbaterile generale din societate și dezbaterile educaționale sunt structura formală, restrângerea temei aflate în discuție și caracterul de competiție. Practica dezbaterilor îi pregătește pe tineri să acționeze și să participe inteligent în viața socială, să investigheze și să analizeze probleme importante ale lumii contemporane, să fie critici și constructivi în abordările asupra unui subiect. Egalitatea, pacea, dreptatea, non discriminarea, non-violenţa, toleranţa şi respectul pentru demnitatea umană sunt valori fundamentale ale societăţilor noastre democratice şi multiculturale. Importanţa consolidării competenţelor sociale, civice şi interculturale, a gândirii critice şi alfabetizării media, precum şi stimularea educaţiei copiilor şi tinerilor dezavantajaţi au constituit obiectivele „Declaraţiei de la Paris”, adoptată de miniştrii europeni ai educaţiei în martie 2015. Informaţiile privind Concursul Naţional „Tinerii Dezbat” sunt disponibile pe site-ul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice – www.edu.ro, „Învățământ preuniversitar/Olimpiade și concursuri”, în anexele 1 și 2 la prezenta adresă, precum și pe site-ul competiției http://tineriidezbat.ro. Etapele regionale se vor desfășura în perioada 20 – 22 mai 2016, iar etapa naţională va avea loc la Zalău, în perioada 10 – 12 iunie 2016.