Rata absenteismului a scăzut cu peste 50%, dar liceenii se menţin în fruntea clasamentului la abandon şcolar

Conform Raportului privind starea învăţământului preuniversitar din judeţul nostru, întocmit la nivelul ISJ Călăraşi, în anul şcolar 2014 – 2015, rata absenteismului şcolar a scăzut cu peste 50%, faţă de anul şcolar precedent. Totodată, elevii de liceu au rămas în fruntea clasamentului la abandon şcolar.

Absenteismul reprezintă cea mai mare ameninţare pentru învăţământul călărăşean. Acest fenomen favorizează actele de indisciplină şi abandonul şcolar. Statistic vorbind, în anul şcolar 2014 – 2015, numărul absenţelor înregistrate în cataloage a scăzut cu 50,64%, comparativ cu anul şcolar precedent. Acesta se află, totuşi, la un nivel ridicat, potrivit raportului privind starea învăţământului preuniversitar din judeţul nostru în anul şcolar 2014 – 2015, realizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi. Faţă de anul şcolar anterior, în anul şcolar 2014 – 2015, Raportul de la ISJ arată că numărul absenţelor înregistrate în cataloage a scăzut semnificativ. Astfel, în anul şcolar 2014 – 2015 au fost înregistrate 539.046 de absenţe, din care 173.136 motivate, iar în anul şcolar precedent au fost înregistrate 1.064.335 de absente, din care 275.918 motivate. Situaţia absenţelor pe fiecare nivel de învăţământ din anul şcolar 2015 – 2015, comparativ cu anul şcolar precedent, se prezintă după cum urmează: în anul şcolar 2014 – 2015, în învăţământul primar au fost înregistrate 101.857 de absenţe, din care 23.249 motivate, iar în anul precedent au fost înregistrate 161.449 de absenţe, din care 22.428 motivate; în învăţământul gimnazial, în anul şcolar 2014 – 2015 au fost înregistrate 204.929 de absenţe, din care 55.400 motivate, iar în anul şcolar anterior au fost înregistrate 386.925 de absenţe, din care 72.903 motivate; în învăţământul liceal, în anul şcolar 2014 – 2015, au fost înregistrate 154.234 de absenţe, din care 65.937 motivate, iar în anul şcolar precedent au fost înregistrate 390.027 de absenţe, din care 141.170 motivate; în învăţământul profesional pe o durată de trei ani, în anul şcolar 2014 – 2015, au fost înregistrate 1.469 de absenţe, din care 645 motivate, iar în anul şcolar anterior, au fost înregistrate 5.794 de absenţe, din care 1.524 motivate; în învăţământul liceal de tip seral, în anul şcolar 2014 – 2015 au fost înregistrate 62.097 de absenţe, din care 25.016 motivare, iar în anul şcolar precedent au fost înregistrate 107.047 de absenţe, din care 36.011 motivate.

Liceenii, „campioni” la abandonul şcolar

Situaţia materială precară a familiilor multor elevi, care conduce la  migrarea adulţilor către locuri de muncă din comunitate europeană, gradul scăzut de interes pentru educaţie al acestora şi costul relativ ridicat al achiziţionării rechizitelor şcolare au efecte negative asupra participării la educaţie a copiilor şi a tinerilor, efecte negative care pornesc de la dezinteres până la absenteism şi chiar abandon şcolar. Absenteismul şcolar poate fi definit ca o problemă socială explicată din ce în ce mai des drept o caracteristică socio-culturală a mediului din care provine elevul. La nivelul județului, rata abandonului școlar este mai mare la învățământul liceal și postliceal. Astfel, datele întregistrate în anul şcolar 2014 – 2015 arată că 2,25 % din elevii de liceu au abandonat şcoala în cursul anului; 1,8% din elevii din unităţile de învăţământ profesional au abandonat şcoala în cursul anului; 1,5% din elevii din ciclul gimnazial au abandonat şcoala în cursul anului; 0,85% din copiii din învăţământul primar au abandonat şcoala în cursul anului. Unităţile de învăţământ din judeţul nostru, care au o pondere foarte ridicată în ceea ce priveşte abandonul şcolar, sunt următoarele: din municipiul Călăraşi: Liceul Tehnologic „Dan Mateescu” Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Liceul „Danubius”, Colegiul Tehnic „Ştefan Bănulescu”, Colegiul Agricol „Sandu Aldea”, din municipiul Olteniţa: Liceul Tehnologic „Ion Ghica”, Liceul Tehnologic „Matei Basarab”, Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”; din comuna Dragalina: Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu”; şi din comuna Borcea: Liceul Tehnologic nr. 1.