Primăriile au început să depună dosarele pentru ajutoarele de încălzire

Mai multe primării din judeţul Călăraşi au început să depună dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzile în sezonul rece 2015 – 2016, la sediul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Călăraşi. Directorul AJPIS Călăraşi, Liviu Oltenacu, ne-a declarat că, până în momentul de faţă, a primit dosare de la primăriile Dorobanţu, Sohatu, Dor Mărunt şi Grădiştea. Conform legislaţiei în vigoare, ajutoarele pentru încălzire se acordă pentru perioada noiembrie 2015 – martie 2016. Pentru încălzirea locuinţelor cu lemne şi cărbuni, ajutoarele se acordă o singură dată, la începutul sezonului rece, pentru toată perioada, sau începând cu luna în care se depune dosarul. Pentru locuinţele care se încălzesc cu gaz sau în sistem centralizat, ajutoarele vor fi distribuite lunar. Pot beneficia de aceste ajutoare familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 lei. Pentru a primi subvenţia încălzirea locuinţei cu lemne şi cărbuni, beneficiarul trebuie să depună următoarele acte: cerere şi declaraţie pe proprie răspundere (viză taxe şi impozite, viză fond funciar); carte de identitate/buletin de identitate pentru membrii familiei peste 14 ani; certificate naştere pentru copii sub 14 ani; certificat de căsătorie/deces, hotărâre judecătorească de divorţ etc; act proprietate/contract închiriere/comodat; carte de identitate autoturism/motocicletă; adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/şomaj/alocaţie/indemnizatie; adeverinţă de venit de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru veniturile din activităţi independente; adeverinţă instituţie de învăţământ în cazul burselor pentru elevi şi studenţi, cu excepţia burselor de studiu, sociale şi “Bani de liceu”. Pentru subvenţia de încălzire a locuinţei cu gaze naturale se mai depun în plus la dosar, următoarele acte: factură gaze (luna anterioară); raport verificări, încercări şi probe în vederea autorizării aparatului (ISCIR); proces-verbal de pune în funcţiune a instalaţiei de gaze (pentru aragaz şi centrală). Beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei au obligaţia să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat. Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de cinci zile de la producerea acestora.

ajutoare