Primăria Călăraşi a transmis 13 adrese pentru remedierea neregulilor constatate în derularea lucrărilor în CL8

Primăria Călăraşi a transmis 13 adrese pentru remedierea neregulilor constatate în derularea lucrărilor în CL8Primăria Municipiului Călăraşi a făcut public lista cu adresele transmise către beneficiarul lucrărilor din cadrul Proiectului CL 8 – SC. EcoAqua SA, antreprenorul general-SC Hidroconstrucția SA și Serviciului de Poliție Rutieră Călărași. În adresele transmise se solicită remedierea neregulilor constatate, sau semnalate de cetăţeni, în derularea lucrărilor de extinderea a reţelei de apă şi canalizare în municipiul Călăraşi.   „Pentru că proiectul CL8 – ‚Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată, în Călăraşi’ se implementează pe teritoriul municipiului Călărași și furnizează servicii cetățenilor orașului nostru, Consiliul Local Călărași și Primăria au sprijinit încă de la început acest proiect. Dorim, pe această cale, să aducem mulțumiri tuturor cetățenilor care au sesizat instituția nereguli privind modul de desfășurare a lucrărilor din proiectul CL8 -‚Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată, în Călăraşi’. La rândul nostru am constatat, prin aparatul de specialitate, nereguli cu privire la lucrările desfășurate, de aceea primăria a fost în permanent contact cu beneficiarul lucrărilor – SC. EcoAqua SA, antreprenorul general – SC Hidroconstrucția SA și cu Serviciul de Poliție Rutieră Călărași. Astfel, neregulile constatate de către Primăria Călărași au fost permanent aduse la cunoștința beneficiarului lucrărilor (EcoAqua SA) și a antreprenorului general (Hidroconstrucția SA), dovadă stând cele 13 adrese pe care instituția noastră le-a transmis, pe care le puteți consulta și dumneavoastră, cetățenii acestui oraș. Deoarece propaganda politică este din ce în ce mai accentuată în legătură cu desfășurarea acestui proiect, Primăria Municipiului Călărași dorește, în primul rând, să informeze faptul că toate arterele de circulație prinse în CL8 au fost predate către EcoAqua și Hidroconstrucția pe toată perioada derulării contractului de lucrări. Tot ce a fost legal la îndemâna Primăriei Municipiului Călărași cu privire la verificarea acestor lucrări a fost făcut, de aceea toate acuzele aduse la adresa instituției noastre sunt neîntemeiate și nefondate, denigrând imaginea primarului și a Primăriei, având în vedere că beneficiarul lucrărilor, EcoAqua SA, și antreprenorul general, Hidroconstrucția, sunt direct răspunzători pentru exigențele tehnice ale acestui proiect. Subliniem, încă o dată, că argumente în acest sens există, fie că vorbim de transmiterea adreselor alăturate sau de ședințe operative înregistrate audio și/sau video la care au participat toți cei implicați în proiect. Mulțumim, încă o dată, tuturor cetățenilor care au înțeles necesitatea acestui proiect și ne cerem scuze pentru neplăcerile apărute pe parcurs”, se arată în comunicatul de presă transmis de Primăria Municipiului Călăraşi.   „Nu vom plăti costurile provocate de implementarea defectuoasă a proiectului”  Reprezentanţii autorităţilor locale au precizat că nu vor plăti costurile provocate de implementarea defectuoasă a proiectului. „Având în vedere că problemele semnalate în repetate rânduri produc grave prejudicii atât Primăriei Municipiului Călăraşi, cât şi cetăţenilor, considerăm că sunteţi răspunzători pentru neîndeplinirea acestui contract la termen. De asemenea, vă atenţionăm că municipiul Călăraşi nu va plăti costurile provocate de implementarea defectuoasă a proiectului”, se arată în încheierea comunicatului transmis de primărie. primarie

Publicăm integral comunicatul transmis de Primăria Municipiului Călăraşi:

ECOAQUA S.A.

Referitor: proiect CL8 – Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv staţii de pompare în municipiul Călăraşi

 

 

Urmare a verificărilor in teren asupra execuţiei lucrărilor din proiectul  “CL-CL-08 Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusive statii de pompare apa uzata in aglomerarea Călăraşi”, precum şi a nenumăratelor reclamaţii ale cetăţenilor din municipiul Călăraşi, s-au constatat o serie de deficiente grave, sesizate in repetate randuri, astfel:

 1. prin adresa nr.25624/09.06.2015 sesizam S.C. ECOAQUA S.A. Călăraşi că pe străzile cu carosabil din beton și asfalt pe care se efectuaseră lucrări de extindere reţea de apă şi canalizare trebuia evacuată spărtura de beton și cea de asfalt, precum și surplusul de pământ,

–           pe toate amplasamentele trebuiau să existe semne de circulaţie care să respecte codul rutier, iar devierea circulaţiei autovehiculelor pe tronsoanele pe care se lucra să se facă în conformitate cu documentaţia depusă la Inspectoratul de poliţie şi avizată de către biroul rutier Călăraşi,

–           la compactarea umpluturilor să se respecte normele tehnice prevăzute în proiectul tehnic,

–           pe străzile unde ați încheiat lucrările de extindere rețele, vă rugam să procedați la refacerea în carosabil a stratului de piatră spartă împănată cu nisip, conform detaliilor din proiectul tehnic,

–           aducerea carosabilului la starea iniţială să fie făcută cât mai repede pentru a nu provoca un disconfort prelungit cetăţenilor.

La această adresă ce va fost comunicată nu am primit nici un răspuns.

 1. Prin adresa nr. 33.881/29.07.2015 atenţionam S.C.ECOAQUAS.A. asupra posibilităţii depăşirii limitelor admise a cantităţii de pulberi în atmosferă datorată lucrărilor de săpătură şi a neevacuată la timp a surplusului de pământ, sesizare ce va fost transmisă şi dumneavoastră.
 2. Prin adresa nr.36.020/11.08.2015 am revenit la adresa nr. 33.881/29.07.2015 şi am solicitat S.C.ECOAQUA S.A. să ne transmită măsurile întreprinse pentru diminuarea cantităţilor de pulberi, dar nu am primit nici un răspuns până la această dată.
  1. Prin adresa nr.40.544/08.09.2015 vă comunicam faptul că trebuie evacuat în cel mai scurt timp pământul și deșeul de beton de pe str. Mușețelului unde a fost depozitat de către S.C.HIDROCONSTRUCȚIA deoarece acest amplasament este predat la A.N.L. București în vederea finanțării execuției unui bloc de locuințe, că trebuie evacuate cantitățile de pământ de pe toate străzile pe care antreprenorul general S.C.HIDROCONSTRUCȚIA S.A. desfășoară lucrări de alimentare cu apă și canalizare deoarece există, la ora actuală numeroase reclamații, ale cetățenilor din zonele afectate, dar nici până la ora actuală aceste cantităţi nu sunt ridicate.
  2. Prin adresa nr.43.201/23.09.2015 am insistat să fie luate toate măsurile necesare pentru diminuarea pulberilor din atmosferă.
  3. Prin adresa nr.12570/28.09.2015 înregistrată la Primăria Călăraşi cu nr.44.664/29.09.2015 aţi recunoscut faptul că lucrările pe care le efectuaţi sunt generatoare de praf în atmosferă, dar nu aţi întreprins nici o măsură pentru evacuarea resturilor de pământ, deşeu de beton şi asfalt.
  4. Prin adresa nr.43.639/24.09.2015 v-am adus la cunoştinţă faptul că nu ați prezentat graficul de lucru actualizat, document pe care vă rugam să ni-l transmiteți în cel mai scurt timp posibil, că nu respectați prevederile din studiul de trafic pe care l-ați depus la serviciul rutier al poliției române, iar lucrările de pe toate străzile nu sunt semnalizate în conformitate cu prevederile codului rutier. Nu am primit nici un răspuns la cele semnalate privind semnalizarea rutieră şi nici în teren nu s-a văzut nici o îmbunătăţire.
  5. Prin adresa nr.44.140/28.09.2015 vă comunicam că trebuie intensificat ritmul de execuție al lucrărilor de refacere carosabil și trotuare deoarece ne aflam la sfârșitul lunii septembrie, iar prognoza meteo pentru luna octombrie anunța ploi şi nu ați început lucrările pe str. București, b-dul Republicii și I.H.Rădulescu, fapt ce ridică numeroase semne de întrebare asupra termenului de finalizare al acestui contract, respectiv luna noiembrie 2015. Nu am primit nici un răspuns.
  6. Prin adresa nr.45.651/06.10.2015 comunicam faptul că deși la ultima întâlnire ați promis că veți mobiliza un număr mult mai mare de angajați pentru a mări ritmul de execuție al lucrărilor, pe teren se constată că ritmul a scăzut substanțial față de săptămânile precedente, iar numărul celor care execută lucrări este mult mai mic, v-am comunicat faptul că trebuie intensificat ritmul de execuție al lucrărilor de refacere carosabil și trotuare deoarece ne aflăm în luna octombrie, iar prognoza meteo pentru luna octombrie anunță ploi, iar dumneavoastră nu ați întreprins nici un demers în acest sens. Nu ați început lucrările pe str. București și b-dul Republicii fapt ce ridică numeroase semne de întrebare asupra termenului de finalizare al acestui contract, respectiv luna noiembrie 2015. Ne vedem nevoiți să vă atragem atenția în modul cel mai serios posibil și să vă comunicăm faptul că veți fi singurii responsabili de întârzierea lucrărilor și neîndeplinirea contractului în termenul pe care l-ați licitat. Nu am primit nici un răspuns.
  7. Prin adresa nr.46.245/08.10.2015 vă comunicam că pe toate amplasamentele trebuie să existe semne de circulaţie care să respecte codul rutier, iar devierea circulaţiei autovehiculelor pe tronsoanele pe care se lucrează să se facă în conformitate cu documentaţia depusă la Inspectoratul de poliţie şi

    

   avizată de către biroul rutier Călăraşi, la compactarea umpluturilor să se respecte normele tehnice prevăzute în proiectul tehnic, pe străzile unde ați încheiat lucrările de extindere rețele, vă rugam să procedați la refacerea în carosabil a stratului de piatră spartă împănată cu nisip, conform detaliilor din proiectul tehnic, aducerea carosabilului la starea iniţială să fie făcută cât mai repede pentru a nu provoca un disconfort prelungit cetăţenilor, că trebuie intensificat ritmul de execuție al lucrărilor de refacere carosabil și trotuare deoarece ne aflăm în luna octombrie, iar prognoza meteo pentru luna octombrie anunță ploi, iar dumneavoastră nu ați întreprins nici un demers în acest sens.

   1. Prin adresa nr. 47.634/15.10.2015 vă comunicam că trebuie evacuate cantitățile de pământ de pe toate străzile pe care antreprenorul general S.C.HIDROCONSTRUCȚIA S.A. desfășoară lucrări de alimentare cu apă și canalizare deoarece există, la ora actuală numeroase reclamații, ale cetățenilor din zonele afectate, pe toate amplasamentele trebuie să existe semne de circulaţie care să respecte codul rutier, iar devierea circulaţiei autovehiculelor pe tronsoanele pe care se lucrează să se facă în conformitate cu documentaţia depusă la Inspectoratul de poliţie şi avizată de către biroul rutier Călăraşi, la compactarea umpluturilor să se respecte normele tehnice prevăzute în proiectul tehnic, pe străzile unde ați încheiat lucrările de extindere rețele, vă rugăm să procedați la refacerea în carosabil a stratului de piatră spartă împănată cu nisip, deoarece în urma ultimelor ploi există numeroase zone cu tasări ce necesită refacere, aducerea carosabilului la starea iniţială să fie făcută cât mai repede pentru a nu provoca un disconfort prelungit cetăţenilor. Trebuie intensificat ritmul de execuție al lucrărilor de refacere carosabil și trotuare deoarece ne aflăm în luna octombrie, iar prognoza meteo pentru luna octombrie anunță ploi. Nu am primit nici un răspuns.
   2. Prin adresa nr. 49.450/22.10.2015 vă comunicam că trebuie evacuate cantitățile de pământ de pe toate străzile pe care antreprenorul general S.C.HIDROCONSTRUCȚIA S.A. desfășoară lucrări de alimentare cu apă și canalizare deoarece există, la ora actuală numeroase reclamații, ale cetățenilor din zonele afectate, pe toate amplasamentele trebuie să existe semne de circulaţie care să respecte codul rutier, iar devierea circulaţiei autovehiculelor pe tronsoanele pe care se lucrează să se facă în conformitate cu documentaţia depusă la Inspectoratul de poliţie şi avizată de către biroul rutier Călăraşi, la compactarea umpluturilor să se respecte normele tehnice prevăzute în proiectul tehnic, pe străzile unde ați încheiat lucrările de extindere rețele, vă rugăm să procedați la refacerea în carosabil a stratului de piatră spartă împănată cu nisip, deoarece în urma ultimelor ploi există numeroase zone cu tasări ce necesită refacere, aducerea carosabilului la starea iniţială să fie făcută cât mai repede pentru a nu provoca un disconfort prelungit cetăţenilor. Trebuie intensificat ritmul de execuție al lucrărilor de refacere carosabil și trotuare deoarece ne aflăm în luna octombrie, iar prognoza meteo pentru luna octombrie anunță ploi. Nu am primit nici un răspuns.

   Deficientele sesizate in implementarea proiectului sunt urmare a nerespectarii contractului de executie, fapt pentru care va atentionam asupra abaterilor  constatate:

   –           Lucrarile executate sunt intarziate fata de graficul de executie aprobat iar ritmul actual al evolutiei lucrarilor este nesatisfacator, facand imposibila respectarea duratei de executie (Clauza 8.6 din Sectiunea 1 Conditii de contract – “Conditiile Generale” ).

   In acest sens va solicitam un raport justificativ din partea executantului, care sa descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate in vederea stimularii evolutiei lucrarilor pentru incadrarea in Durata de executie, conform contractului.

   –           Nu se respectă cerintele din Caietul de sarcini referitoare la materialele de umplutura si compactarea acestora (Sectiunea 2 Lucrari Civile  Partea 2 Cerinte Generale: 4.16 Compactarea materialului de umplutura, 4.3 Materiale de umplutură, 4.33 Compactarea manuală a nivelului de platformă si 4.35 Selectarea şi compactarea materialului de umplutură). Se compacteaza in straturi de cca 40 cm ducand la o densitate necorespunzatoare a materialului. De asemenea, nu se utilizeaza materialul de umplutura si agregatele impuse prin caietul de sarcini.

   Nerespectarea acestor cerinte conduce la o compactare necorespunzatoare a terenului producand tasari suplimentare atat in perioada de notificare a defectelor cat si dupa expirarea perioadei de garantie.

   –           Nu se respectă cerinţele din Caietul de sarcini referitoare la readucerea la starea initiala a drumului (Sectiunea 2 Lucrari Civile  Partea 2 Cerinte Generale: 4.40 Refacerea drumurilor distruse şi a aleilor, Pl. 76 Detalii structura rutiera ). Dupa umplerea excavatiilor rezulta un amestec de pamant si piatra sparta, necorespunzator, ce nu respecta infrastructura impusa prin caietul de sarcini. Sistemul rutier rezultat, conform cerintelor din caietul de sarcini, prevede  pentru:

   o          SISTEM RUTIER TIP 1 – CAROSABIL BETON: 18 cm beton de ciment BcR 4,0 SR 183-1-95, hartie Kraft STAS 6165/88, 2 cm nisip STAS 6400/84, 15 cm balast cilindrat STAS 6400/84, 7 cm nisip STAS 6400/84, pamant

   o          STRUCTURA RUTIERA TIP 2 CAROSABIL ASFALT: 4 cm strat uzura BA16 STAS 174 /2009, 8 cm mixtura asfaltica in strat de baza AB2 SR 7970/2007, 20 cm piatra sparta STAS 6400/84, 15 cm balast cilindrat STAS 6400/84, 7 cm nisip STAS 6400/84, pamant

   o          SISTEM RUTIER TIP 3 CAROSABIL IMPIETRUIT: 10 cm impietruire, 10 cm balast, pamant

   Urmare a lucrarilor de refacere a carosabilului, necorespunzatoare din punct de vedere al cerintelor din caietul de sarcini, se constata deja tasari pe toate tipurile de refaceri a sistemului rutier – beton, asfalt, piatra sparta.

   –           Nu a fost finalizată conform graficului faza de proiectare: proiectele tehnice de construcţii şi instalaţii hidromecanice pentru toate căminele de vane, proiectele tehnice de alimentare cu energie electrică a fiecărei staţii de pompare şi camere de vane, proiectele tehnice de execuţie a instalaţiei electrice şi de automatizare aferente fiecărei staţii de pompare şi puncte de monitorizare, proiectele tehnice de instalaţii sanitare la clădiri – staţii de pompare ape uzate, proiectele tehnice de instalaţii de încălzire-staţii de pompare ape uzate, proiectele tehnice de alimentare cu energie electrică de medie tensiune – staţii de pompare ape uzate.

   Intârzierea prestarii serviciilor de proiectare au produs decalarea execuţiei lucrărilor aferente, făcând imposibilă respectarea termenului de execuţie impus prin contract.

   Având în vedere că problemele semnalate in repetate rânduri produc grave prejudicii atât Primăriei municipiului Călăraşi cât şi cetaţenilor, considerăm că sunteţi răspunzători pentru neîndeplinirea acestui contract la termen. De asemenea, vă atenţionăm că municipiul Călăraşi nu va plăti costurile provocate de implementarea defectuoasă a proiectului.