Peste 300 de absolvenţi călărăşeni îngroaşă rândurile şomerilor

Posibilităţile de angajare pentru tineri, după finalizarea studiilor, sunt reduse în judeţul nostru, mai ales în acest sezon al concediilor de vară. Tocmai din această cauză, tot mai mulţi absolvenţi apelează la serviciile Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) din Călăraşi. Până la data curentă, 356 de absolvenți ai unei forme de învățământ din promoția 2016 s-au înregistrat ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la AJOFM Călărași. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției călărășene, Ionela Bușu, dintre acești tineri, cinci sunt absolvenți ai ciclului inferior al liceului, 339 au finalizat cursurile învățământului secundar superior și 12 au terminat învățământul universitar. Aceştia au avut la dispoziție o perioadă de 60 de zile de la data absolvirii pentru a se înregistra la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călărași ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Până în prezent, doar opt absolvenți călărășeni au fost încadrați în muncă, în timp ce alți 219 beneficiază de indemnizație de șomaj. Cuantumul indemnizației este de 50% din valoarea indicatorului social de referință, respectiv 250 de lei şi se acordă pe o perioadă de şase luni. Conform articolului 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulteriore, angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ, primesc lunar, pe perioada unui an, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data angajării, pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii (500 de lei), o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referință pentru absolvenții de învățământ secundar superior sau învățământ postliceal (500 de lei), o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referință pentru absolvenții de învățământ superior (750 de lei).