Inspectoratul de Poliţie Judeţean a scos la concurs două posturi vacante

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Călăraşi organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante, de maistru II-I, calificarea maistru mecanic auto la Serviciul Logistic, Compartiment Tehnic – Exploatare şi Reparaţii Auto. Concursul se va desfăşura astfel: selecţia dosarelor de concurs – 5 august 2016; proba practică – 22 august 2016, ora 10:00, şi interviu – 25 august 2016, ora 10:00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie absolvenţi ai uneia din următoarele forme de pregătire: şcoală postliceală/şcoală de maiştri având calificarea profesională de maistru mecanic auto, absolvită cu diplomă sau certificat de calificare; să aibă minimum 2 ani vechime în muncă; să cunoască limba engleză la nivel de începător; să aibă cunoştinţe de operare PC la nivel de bază; să îndeplinească condiţiile generale prev. de art. 3 din Regulamentul-cadru, Anexa 1 la H.G. nr. 286/2011 şi să îndeplinească condiţiile specifice din fişa postului scos la concurs. Candidaţii vor depune dosarele de concurs până la data de 4 august 2016, ora 15:00, la sediul IPJ Călăraşi. Relaţii suplimentare la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, Serviciul Resurse Umane, persoana de contact: agent şef adjunct de poliţie Mandache Aurelia, telefon: 0242/306.114, fax: 0242/306.112. Totodată, IPJ Călăraşi mai organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante, de muncitor necalificat I, la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, Compartiment Escortă, Arest-Transfer. Concursul se va desfășura astfel: selecţia dosarelor de concurs – 5 august 2016; proba practică – 22 august 2016, ora 13:00, şi interviu – 25 august 2016, ora 13:00. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie absolvenţi ai cursurilor gimnaziale (clasele I-VIII); să îndeplinească condiţiile generale prev. de art. 3 din Regulamentul-cadru, Anexa 1 la H.G. nr. 286/2011 şi să îndeplinească condiţiile specifice din fișa postului scos la concurs. Candidații vor depune dosarele concurs până la data de 4 august 2016, ora 15:00, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi. Relaţii suplimentare la sediul IPJ Călăraşi, Serviciul Resurse Umane, persoana de contact: agent-șef adjunct de poliție Anton Liliana, telefon: 0242/306.115, fax: 0242/306.112.