Funcţionar public din cadrul APIA Călăraşi, găsit incompatibil de ANI

Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate și existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a doi funcționari publici, după cum urmează: Boncea Alexandru, funcționar public în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Călărași – Centrul local Lehliu-Gară şi Țicu Cătălin, funcționar public în cadrul Primăriei Orașului Sinaia, Județul Prahova.

 

Boncea Alexandru s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât în perioada deținerii funcției publice la Centrul Local Lehliu Gară, Centrul Județean Călărași al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a fost mandatar al soției sale în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită, încălcând astfel dispozițiile art. 94 din Legea nr. 161/2003. De asemenea, acesta în calitate de funcționar public la Centrul Local Lehliu Gară, Centrul Județean Călărași al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a intervenit în procesul de soluționare a cererilor unice de plată pe suprafață depuse de soția acestuia. Boncea Alexandru a încălcat, astfel, dispozițiile art. 79 din Legea nr. 161/2003. ANI a informat persoanele evaluate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Nu mai are dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani

Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită. De asemenea, funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. „În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct”.  Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective. Persoana  față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

apia