Doar cinci primării au depus dosarele pentru ajutoarele de încălzire

La sediul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Călăraşi au fost depuse, până ieri, 23 noiembrie a.c., doar 399 de dosare pentru încălzirea locuinţelor în sezonul rece noiembrie 2015 – martie 2016. Conform informaţiilor transmise de către directorul AJPIS Călăraşi, Liviu Oltenacu, doar cinci primării din judeţul nostru au depus dosarele pentru acordarea ajutoarelor de încălzire pe luna noiembrie. “Pe Ordonanţa nr. 70/2011, avem depuse doar 399 de dosare de la cinci primării. Suma totală de plată pentru cele 399 de dosare este de 74.744 lei”, a precizat directorul AJPIS Călăraşi. Printre cele cinci primării nu se regăseşte niciun oraş. Reprezentanţii Primăriei Municipiului Călăraşi ne-au declarat că termenul pentru depunerea dosarelor, pentru luna în curs, a fost de 20 noiembrie. “Săptămâna aceasta dosarele vor fi depuse la AJPIS Călăraşi pentru a intra în plată”, au precizat reprezentanţii Primăriei Călăraşi. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei primesc şi beneficiarii Legii nr. 416/2001. Pentru această categorie de persoane, 18 primării au depus deja dosarele. Astfel, pe luna noiembrie a.c., sunt înregistraţi, până în momentul de faţă 1.570 de beneficiari, valoarea totală a sprijinului financiar fiind de 455.300 lei. Conform legislaţiei în vigoare, pentru încălzirea locuinţelor cu lemne şi cărbuni, ajutoarele se acordă o singură dată, la începutul sezonului rece, pentru toată perioada, sau începând cu luna în care se depune dosarul. Pentru locuinţele care se încălzesc cu gaz sau în sistem centralizat, ajutoarele vor fi distribuite lunar. Pot beneficia de aceste ajutoare familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 lei. Pentru a primi subvenţia încălzirea locuinţei cu lemne şi cărbuni, beneficiarul trebuie să depună următoarele acte: cerere şi declaraţie pe proprie răspundere (viză taxe şi impozite, viză fond funciar); carte de identitate/buletin de identitate pentru membrii familiei peste 14 ani; certificate naştere pentru copii sub 14 ani; certificat de căsătorie/deces, hotărâre judecătorească de divorţ etc; act proprietate/contract închiriere/comodat; carte de identitate autoturism/motocicletă; adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/şomaj/alocaţie/indemnizatie; adeverinţă de venit de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru veniturile din activităţi independente; adeverinţă instituţie de învăţământ în cazul burselor pentru elevi şi studenţi, cu excepţia burselor de studiu, sociale şi “Bani de liceu”. Pentru subvenţia de încălzire a locuinţei cu gaze naturale se mai depun în plus la dosar, următoarele acte: factură gaze (luna anterioară); raport verificări, încercări şi probe în vederea autorizării aparatului (ISCIR); proces-verbal de pune în funcţiune a instalaţiei de gaze (pentru aragaz şi centrală). Beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei au obligaţia să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat. Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de cinci zile de la producerea acestora.   ajutoare