Consiliul Judeţean a demarat demersurile pentru preluarea clădirii Prefecturii

În şedinţa ordinară de astăzi, 30 octombrie a.c., Consiliul Judeţean Călăraşi va supune votului Proiectul de Hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi administraţia temporară a Consiliului Judeţean Călăraşi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi. Este vorba despre Palatul Administrativ, actualul sediu al Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi. Trecerea edificiului în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi are ca scop accesarea de fonduri europene pentru reabilitarea clădirii. Pentru executarea lucrărilor de reabilitare este necesar ca imobilul să fie transmis în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, condiţie impusă pentru a putea accesa fonduri europene. Una din oportunităţile de finanţare din fonduri nerambursabile o reprezintă Programul Operaţional Regional, Axa 3.1 “Sprijinrea tranziţiei către o economie cu o emisie scăzută de carbon” – componenta “clădiri rezidenţiale”. Înainte de preluarea edificiului, trebuie clarificată problema suprafeţei de teren. În acte figurează o suprafaţă de 36.000 de metri pătraţi, iar la măsurătoarea cadastrală au ieşit doar 26.000 de metri pătraţi. În prezent, Ministerul Administraţiei şi Internelor a transmis că nu acceptă o eroare de 10.000 de metri pătraţi. Consiliul Judeţean Călăraşi va ataşa noile măsurători, iar dacă acestea vor fi acceptate, se va trece la preluarea clădirii printr-un proiect de Hotărâre de Guvern. După adoptarea prezentului proiect de hotărâre, a cărui anexă conţine datele de identificare actualizate ale Palatului Administrativ, transmise de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi, se va proceda la întocmirea unui proiect de Hotărâre de Guvern având ca obiect actualizarea datelor de identificare ale imobilului şi obţinerea dreptului de administrare. Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Răducu George Filipescu, a declarat: “Vom promova cele două proiecte de hotărâre şi, încet, încet, poate reuşim să deblocăm situaţia creată de preluarea noilor suprafeţe de teren, să intre în patrimoniu suprafaţa nouă şi de aici încolo să promovăm proiectul de hotărâre prin care să ne dea nouă în administrare clădirea, pe o perioadă de zece ani”.

prefectura