481 de proiecte, depuse la sediul ADR Sud Muntenia

Până la data de 19 octombrie 2015, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia au fost primite spre contractare 481 de proiecte, cu o valoare totală eligibilă de 782.381.206,70 de lei, prin care se solicită finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007 – 2013. Din totalul proiectelor primite de ADR Sud Muntenia, pentru întocmirea contractelor de finanţare, au fost respinse 76 şi retrase 38. La finele anului 2014, a fost lansată o altă cerere de propuneri de proiecte pentru sprijin nerambursabil cofinanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Acest apel de proiecte a fost deschis pentru Operaţiunea 1.1.1 – Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile pentru întreprinderi. Depunerea aplicaţiilor s-a desfăşurat în perioada 27 octombrie 2014 – 25 noiembrie 2014. transmiterea dosarului cererii de finanţare s-a efectuat online, pe platforma destinată depunerii aplicaţiei – disponibilă pe pagina web a MSI oIPSi, la adresa http://fonduri.mcsi.ro. Bugetul total al acestei cereri de propuneri de proiecte este de 267 de milioane de lei (contravaloarea a 60 de milioane de euro). Cursul valutar va fi cel aferent momentului estimat pentru efectuarea cheltuielii, respectiv 4,45 de lei (conform previziunii de curs de schimb mediu anual al Comisiei Naţionale de Prognoză, valabil în 2015). Toate proiectele depuse în cadrul acestui apel de proiecte au fost evaluate din punctul de vedere al conformităţii administrative, eligibilităţii, tehnico-economic, au fost selectate şi propuse spre finanţare în cadrul AM POS CCE. După publicarea listelor aferente proiectelor acceptate spre finan-ţare, începând cu data de 20 februarie 2015, OI POS CCE din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a primit spre întocmirea contractului de finanţare un număr de 62 de proiecte. Dintre acestea, 53 au contracte semnate şi sunt în etapa de implementare, şapte au fost retrase în etapa de contractare, două au fost respinse în etapa de precontractare. Până în prezent, la nivelul ADR Sud Muntenia au fost semnate 366 de contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă aprobată de 408.258.104,61 de lei. Din cele 366 de contracte semnate, 90 au fost reziliate – asistenţă financiară nerambursabilă solicitată în valoare de 100.418.374,91 de lei.

Adr