354 de cereri depuse la Pompieri pentru emiterea avizelor de securitate la incendiu şi protecţie civilă

În anul 2015, la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, au fost înregistrate un număr de 354 cereri privind emiterea avizelor/autorizaţiilor/acordurilor de securitate la incendiiu şi protecţie civilă, comparativ cu 460 de cereri înregistrate în 2014, în scădere cu 4,13%. Astfel, au fost înregistrate 168 de cereri pentru emiterea avizelor de securitate la incendiu, comparativ cu anul 2014 când au fost înregistrate 167. Pentru 69 de solicitări au fost emise avize de securitate la incendiu, comparativ cu anul 2014 când au fost emise 80, în scădere cu 13,75%. Pentru 99 de solicitări au fost întocmite adrese de respingere în vederea completării şi/sau remedierii deficienţelor constatate, comparativ cu anul 2014 când au fost respinse 87, în creştere cu 13,79%. Conform informaţiilor furnizate de către inspectorul şef al ISU Călăraşi, colonel Gheorghe Daniel Popa, nu au fost înregistrate solicitări pentru emiterea avizelor de protecţie civilă, cum nu au existat nici în anul 2014. De asemenea, au fost înregistrate 116 cereri pentru emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu, comparativ cu anul 2014 când au fost 138 în scădere cu 15,94%. Pentru 48 de solicitări au fost emise autorizaţii de securitate la incendiu comparativ cu anul 2014 când au fost emise 65, în scădere cu 26,15%. La 68 de solicitări au fost întocmite adrese de respingere în vederea completării şi/sau remedierii deficienţelor constatate la verificarea documentaţiei sau la verificarea în teren efectuată în vederea certificării realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, comparativ cu  anul 2014 când au fost 73, în scădere cu 6,84%. A fost înregistrată o solicitare pentru emiterea autorizaţiei de protecţie civilă faţă de 2014 când au fost înregistrate patru solicitări în scădere cu 75%. Nu au fost emise autorizaţii de protecţie civilă, faţă de anul 2014 când au fost emise două autorizaţii şi s-au întocmit două adrese de respingere. Tot în 2015, au fost înregistrate 20 de cereri pentru avizarea planurilor urbanistice (PUZ şi PUG) comparativ cu 29 solicitări în 2014 în scădere cu 31,03%. Toate cele 20 de solicitări pentru avizarea planurilor urbanistice au fost soluţionate favorabil faţă de 17 în anul 2014 în creştere cu 17,64%. În ceea ce priveşte activitatea de emitere avize şi acorduri, alta decât cea pentru lucrările de construire, au fost analizate şi soluţionate în termenele prevăzute de lege, următoarele documente: patru acorduri pentru jocuri de artificii, comparativ cu unul în anul 2014 în creştere cu 400%; 45 de transporturi de substanţe periculoase, (s-au stabilit rutele cele mai sigure pentru transportul substanţelor periculoase, luându-se toate măsurile pentru înştiinţarea tuturor instituţiilor implicate în aceste acţiuni), comparativ cu 50 în anul 2014 în scădere cu 10%.

controale ISU