28 de dascăli au obținut definitivatul în învățământ. Un singur cadru didactic a luat nota 10

Primele rezultate ale examenului național de definitivare în învățământ au fost afișate în data de 11 august 2016. Potrivit inspectorului școlar adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Călărași, Steluța Caraion, 55 profesori au susținut proba scrisă a Definitivatului, în județul nostru. Dintre aceștia, doar 28 au obținut definitivatul în învățământ, rata de promovare fiind de 50,90%. Un singur dascăl a reuşit să promoveze examenul cu nota 10, la disciplina matematică, și anume, Roxana G. Pavel, care are domiciliul în București, dar este profesor titular la Fundeni, județul  Călărași. „Am avut 112 persoane înscrise, însă au absentat 35, iar alte 22 s-au retras. Avem două cadre didactice care nu au trecut de nota 5”, ne-a declarat Steluța Caraion.”

Rezultatele finale se afişează pe 18 august

Rezultatele finale se vor afișa în data de 18 august 2016, atât la centrele de examen, cât și pe site-ul edu.ro, după ce vor fi soluţionate contestaţiile. Recorectarea lucrărilor se face conform procedurii de evaluare a lucrărilor scrise prevăzute în metodologie. În cazul în care diferenţa – în plus sau în minus – dintre nota acordată de comisia de contestaţii şi nota acordată de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, rămâne definitivă nota acordată de comisia de evaluare. În situaţia lucrărilor notate cu o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota finală atribuită la recorectare. Aceeaşi prevedere se aplică şi în cazul lucrărilor cu note între 7,50 şi 7,99. Dacă diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de contestaţii şi nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, rămâne definitivă nota acordată de comisia de contestaţii. Nota minimă de promovare a examenului de definitivat este 8. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. După definitivare, evoluția în carieră se realizează prin gradul didactic II și gradul didactic I.

Profesorii pot participa de trei ori la examen, în cinci ani

Cadrele didactice se pot prezenta de maximum trei ori la examenul de definitivat, în cel mult cinci ani. Cei care pică Definitivatul pot să fie angajați în învățământ doar pe perioada determinată, ca profesori debutanți. Au putut intra în examenul scris de definitivat profesorii care la inspecții au media cel puțin 8 și care au predat cel puțin un an. Examenul se organizează diferit pentru fiecare funcţie didactică de predare, pe discipline sau pe specialităţi, în conformitate cu Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobat anual prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Definitivarea în învăţământ poate fi obţinută la una dintre specialităţile înscrise pe diploma pe care candidatul o  deţine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările.