Se fac înscrieri în cadrul concursului “Florin Vasilescu”

În perioada 12 – 15 mai a.c., la Călăraşi vor avea loc Manifestările Ştiinţei şi Tehnicii Şcolare “Florin Vasilescu”. Înscrierile în cadrul Concursului Naţional de Ştiinţă şi Tehnică pentru elevii de liceu se pot face până la data de 15 aprilie 2016.

Inspectoratul Județean Călărași (ISJ) va organiza, între 12 şi 15 mai, o nouă ediție a Manifestărilor Ştiinței și Tehnicii Şcolare “Florin Vasilescu” cu cele de două secţiuni: Concursul Naţional de Ştiinţă şi Tehnică pentru elevii de liceu, care a ajuns anul acesta la a XVIII-a ediție, şi Sesiunea de comunicări ştiinţifice destinată profesorilor din domeniul curricular matematică, științe și tehnologii, aceasta fiind la a XIII-a ediție. Înscrierile la cele două secțiuni se fac până 15 aprilie 2016, pe site-ul: www.mastnet.ro. Concursul Naţional de Știinţă şi Tehnică este prima competiţie de proiecte interdisciplinare a elevilor de liceu din ţara noastră iniţiat în 1998 de către ISJ Călăraşi, în colaborare cu Fundaţia “Grupul de Iniţiativă pentru Învăţământul Fizicii” şi Societatea Română de Fizică. Din Comitetul de iniţiativă al concursului au făcut parte inspectoratele şcolare ale judeţelor Ialomiţa, Teleorman, Giurgiu, Sibiu şi Mehedinţi, care au participat la concursurile cu statut de pilot. Acest concurs îşi propune să stimuleze afirmarea tinerilor cu preocupări investigativ-aplicative în domeniile fizicii, chimiei, biologiei, informaticii şi ingineriei în ideea popularizării celor mai semnificative lucrări ştiinţifice şi tehnice, abilităţile de lucru în echipă și dezvoltarea competenţelor individuale în domeniul Tehnologiilor Informaţionale Computerizate.

La secţiunea Sesiunea de comunicări ştiinţifice, profesorii din domeniul curricular matematică şi tehnologii pot participa cu lucrări originale care fac referire la îmbunătăţirea modului de formare a competenţelor elevilor în acest domeniu.