S-a prelungit termenul de implementare a proiectului „Transport ecologic în zona transfrontalieră Călărași – Silistra”

Consilierii locali au aprobat, în şedinţa extraordinară desfăşurată ieri, 20 ianuarie, prelungirea perioadei de implementare a proiectului „Clean Access în Călăraşi – Silistra cross – border area” („Transport ecologic în zona transfrontalieră Călărași – Silistra”) şi cheltuielile necesare finalizării acestuia. Proiectul este finanţat în cadrul Programului Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013 din partea Partenerului 2  – Municipiul Călărași, MIS-ETC Code 118. Astfel, s-a aprobat ca dată limită 31 mai 2016 pentru atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați în proiect. De asemenea, s-a aprobat valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul de 31 mai 2016 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 500 de euro, respectiv 2.500 de lei. Suma va fi introdusă în bugetul local al municipiului Călăraşi pe anul 2016. Proiectul are ca scop promovarea cooperării între cercetătorii bulgari și români şi administrația publică locală în vederea îmbunătățirii accesibilității în zona transfrontalieră. De asemenea, se urmăreşte şi crearea unui sistem de transport ecologic (două bărci demonstrative, una pentru Călăraşi şi una pentru Silistra), care pot contribui la dezvoltarea durabilă a regiunii. De altfel, vor fi elaborate o strategie comună pentru transportul public în zona Călărași – Silistra şi un ghid pentru sisteme de transport curate și eficiente energetic.

proiect