S-a încheiat proiectul “Şanse egale şi profesionalism!”

Ieri, 9 noiembrie, a avut loc la Hotel Călăraşi, conferinţa de închidere a proiectului “Şanse egale şi profesionalism!”. Proiectul a avut ca obiectiv general asigurarea şi promovarea accesului egal la formare şi ocupare al grupurilor vulnerabile prin intermediul unor programe integrate. Grupul ţintă a fost format din 548 de femei provenind din toate categoriile de medii sociale cu predilecţie din cele cu grad înalt de excluziune socială din Regiunea Sud-Muntenia. Programele au fost de tipul Informare-Formare Profesională – Asistenţă în afaceri şi dezvoltarea carierei. Rezultatele obţinute în urma implementării au fost: 556 de participanţi la cursuri, 551 de femei informate în cadrul campaniilor de schimb de bune practici, realizarea unui Centru OnLine pentru sprijinirea femeilor în carieră. Beneficiarii proiectului au fost Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti – Centrul Teritorial Călăraşi. Obiectivul general al proiectului l-au reprezentat asigurarea şi promovarea accesului egal la formare şi ocuparea al grupurilor vulnerabile prin intermediul unor programe integrate de tipul informare – Formare Profesională – Asistenţă în afaceri şi conştientizare privind egalitate de şanse şi de gen.

prefectura