S-a încheiat proiectul „Abordarea Tri-Regională a zonelor industrializate privind combaterea şomajului şi îmbunătăţirea ocupării pe cont propriu – VOM REUŞI!”

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucureşti, în parteneriat cu SC. Kubert HPS SRL, Asociaţia Operatorilor din Agricultură Ecologică „Bio România” şi Fundaţia România de Mâine, a organizat, în zilele de 16 şi 17 decembrie 2015, în Călăraşi, evenimente care au  marcat închiderea proiectului „Abordarea Tri-Regională a zonelor industrializate privind combaterea şomajului şi îmbunătăţirea ocupării pe cont propriu – VOM REUŞI!”, ID-ul proiectului: POSDRU 183/5.1./S/154421, finanţat din Fondul Social European, POS DRU 2007 – 2013. Sloganul sub care s-a derulat proiectul a fost: VOM REUŞI!” şi a avut ca scop atenuarea efectelor negative ale scăderii demografice, ale restructurării economice actuale şi ale necesităţii adaptării la cerinţele pieţei muncii. Obiectivul general al proiectului a constat în combaterea şomajului şi a inactivităţii prin măsuri de ocupare cu caracter activ, preventiv, inovativ şi flexibil, prin atragerea, facilitarea integrării şi menţinerea pe piaţa muncii a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi a şomerilor din regiunile S – N, S – E şi N – E, foste zone industrializate şi defavorizate, în vederea creşterii ratei de ocupare. Grupul ţintă a fost format din peste 250 beneficiari: 40 de persoane inactive, 82 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, 68 de şomeri  de lungă durată (cel puţin 33 de femei şi 18 tineri), 20 de şomeri cu vârsta de peste 45 de ani, 25 de şomeri tineri şi 15 persoane care au părăsit timpuriu şcoala. Toate serviciile oferite grupului ţintă au fost gratuite.

proiect