S-a aprobat o nouă rectificare a bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2015

Consilierii judeţeni au participat ieri, 8 octombrie, la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi. Pe ordinea de zi au fost trei proiecte de hotărâre supuse dezbaterilor: proiectul privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Călăraşi pe anul 2015; proiectul privind emiterea unei licenţe de traseu societății  Dinamic Job S.R.L., în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale; proiectul pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 110/2015 privind exonerarea de la plata parțială a redevenţei datorate de firma Coslo-Zinca S.R.L.. În urma discuţiilor, proiectul privind emiterea unei licenţe de traseu societății Dinamic Job S.R.L., în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, a fost retras, urmând a fi introdus pe ordinea de zi în viitoarea şedinţă ordinară. Au fost aprobate cele două proiecte rămase pe ordinea de zi. Astfel, consilierii judeţeni au aprobat, cu unanimitate de voturi, proiectul privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2015. Prin iniţierea acestui proiect de hotărâre, s-a supus atenţiei autorităţii deliberative următoarele influenţe: majorarea veniturilor Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi pe anul 2015 cu suma de 190 de mii de lei, provenită din majorarea contractului de servicii încheiat cu Direcţia de Sănătate Publică din Călăraşi, precum şi din programele naţionale de sănătate; majorarea cheltuielilor Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi cu suma de 190 de mii de lei pentru asigurarea cu bunuri, servicii, reparaţii şi medicamente; majorarea creditelor bugetare privind tichetele de masă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, ca urmare a câştigării de către salariaţi a acestor drepturi în instanţele judecătoreşti prin economiile realizate la cheltuieli de personal la această dată.consiliul Judetean