Proiectul depus în cadrul competiției „Țara lui Andrei” poate fi votat până pe 1 decembrie

Primăria Municipiului Călărași a depus spre finanțare, în cadrul competiției Țara lui Andrei”, un proiect adresat Centrului de Zi pentru Persoane cu Handicap. Prin acesta se propune amenajarea unui părculeț, amplasarea unui chioșc pentru desfășurarea activităților în aer liber precum și achiziționarea  câtorva containere pentru colectare selectivă a deșeurilor). În evaluarea proiectului, 30% contează votul exprimat până la data de 1 decembrie inclusiv, accesând următorul link: http://itla.taraluiandrei.ro/idei-din-tla/proiecte-inscrise-2016?domain_check=1&judet=12&categorie=1&cauta=&ajaxSearchProiecte=1#projects-filters. Echipa de proiect mulțumește anticipat pentru sprijin și pentru timpul dedicat acestei acțiuni. Primăria Municipiului Călăraşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială, deţine Centrul de Zi pentru Persoane cu Handicap, clădire construită (2004) şi extinsă (2013) prin finanţări externe nerambursabile, în parteneriat cu Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic România – Filiala Călăraşi, care este beneficiarul direct al celor două proiecte, în această clădire având şi sediul. În acest sens, a fost încheiat Acordul de Parteneriat înregistrat la Primăria Municipiului Călăraşi cu nr. 53915/17.11.2016. Proiectul îşi propune dezvoltarea unor activităţi de tipul: ecologizarea zonei din spatele clădirii Centrului de Zi, extinderea spaţiilor verzi prin plantări de arbuşti, copaci, gazon, reducerea poluării prin îndepărtarea deşeurilor existente, amplasarea de pubele de colectare selectivă a deşeurilor în curtea imobilului şi de coşuri de colectare selectivă în interiorul centrului, cât şi utilizarea eficientă a deşeurilor de plastic în atelierele de creaţie şi îndemânare, construirea de alei şi amplasarea unui foişor destinat desfăşurării activităţilor în aer liber, aproape de natură pe care trebuie să o cunoască şi să o iubească, ocrotind-o. Primăria Municipiului Călăraşi va promova proiectul, furnizând informaţii despre sursa de finanţare, obiectivul, activităţile, rezultatele aşteptate, pe toate canalele specifice de care dispune. Proiectul răspunde unei nevoi locale identificată, se încadrează în domeniul de adresabilitate al Programului: mediu. Beneficiarii Centrului de Zi sunt preocupaţi de mediul înconjurător, de mediul în care trăiesc, grija pentru natură intră în sfera activităţilor lor la nivelul adecvat. Zona căreia i se adresează proiectul necesită intervenţiile propuse sesizate atât de către beneficiarii centrului cât şi de către autoritatea locală. Intervenţiile propuse sunt de natură a îmbunătăţii calitatea mediului. Persoanele cu dizabilităţi beneficiază de servicii de asistenţă socială în cadrul Centrului de Zi încă din anul 2004 când acesta a fost dat în folosinţă, dar, în permanenţă, există preocupare pentru îmbunătăţirea şi amplificarea paletei de preocupări în care aceştia să fie participanţi activ, în scopul ameliorării stării lor de sănătate.proiect