Programul “Bani de liceu” continuă şi în acest an

În anul şcolar 2016- 2017, Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice (MECTS) va continua derularea Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, conform legislaţiei în vigoare.

 Cuantumul ajutorului este de 180 de lei pe lună, iar liceenii călărăşeni pot primi aceşti bani dacă fac dovada faptului că se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele trei luni anterioare depunerii cererii, este de maximum 150 de lei.

Calendarul de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu” este următorul: depunerea cererilor: 15 septembrie – 1 octombrie; efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse: 1-23 octombrie; centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat: 1-27 octombrie; afişarea pe internet a listei beneficiarilor: 28 octombrie; depunerea contestaţiilor: 28 octombrie – 2 noiembrie, rezolvarea contestaţiilor: 2-6 noiembrie 2016. Lista de acte necesare pentru depunerea dosarului se găseşte la adresa: http://www.edu.ro/bani-de-liceu. Anul trecut, 829 de elevi din judeţul Călăraşi au beneficiat de acest program.

În ceea ce priveşte stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie, se vor lua în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în ultimele trei luni anterioare depunerii cererii, cu excepţia alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor. De asemenea, se vor efectua anchete sociale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar.