Profesorii pot participa la elaborarea subiectelor pentru examenele naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) a lansat un apel care vizează completarea grupurilor de lucru care vor elabora subiectele pentru disciplinele de examen din cadrul evaluărilor şi concursurilor naţionale din anul şcolar 2016-2017.

 Este vorba despre  evaluarea competenţelor fundamentale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, examenul naţional de bacalaureat, examenul naţional de definitivare în învăţământ şi concursul de titularizare.

Dascălii interesaţi se pot înscrie în perioada 27 septembrie – 4 octombrie

Înscrierea se desfăşoară în intervalul 27 septembrie – 4 octombrie, exclusiv on-line, pe platforma disponibilă pe site-ul CNEE. Candidaţii trebuie să completeze următoarele documente în format electronic: chestionarul de înscriere on-line, CV-ul în format european şi anexe ale CV-ului (copii ale diplomelor de studii şi alte documente justificative, relevante pentru procedura de selecţie, semnate, scanate şi incluse într-un singur document care să poarte numele candidatului, în format pdf), respectiv o variantă originală de subiect, corespunzătoare tipului de evaluare, examen, concurs naţional şi disciplinei/domeniului pentru care s-a înregistrat candidatura, însoţită de baremul de evaluare şi de notare.

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească profesorii

Cadrele didactice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: activitate de predare-învăţare-evaluare în ultimii patru ani şcolari; abilităţi de operare pe calculator; experienţă în activităţi de evaluare educaţională, altele decât cele de evaluare curentă (membru în comisii naţionale/zonale/locale de evaluare, membru în proiecte axate pe evaluarea didactică, absolvent al unor cursuri/stagii specifice de formare în evaluare etc.); disponibilitate pentru participare, pe parcursul anului şcolar 2016-2017, la activităţile desfăşurate individual şi în echipă, la Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.

Selecţia candidaţilor înscrişi va avea loc în intervalul 5-7 octombrie

 În procesul de selecţie vor avea prioritate dascălii care au absolvit cursuri/module specifice activităţilor de evaluare, au titlul ştiinţific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care aplică şi au gradul didactic I, II sau definitivatul. Selecţia profesorilor înscrişi va avea loc în perioada 5 – 7 octombrie, iar anunţarea rezultatelor se va face individual, doar pentru candidaţii selectaţi, în data de 7 octombrie 2016.