Primele linii de finanţare din cadrul POR 2014 – 2020 au fost lansate

Primele două ghiduri specifice din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, pentru tipurile de intervenții referitoare la drumurile județene (6.1) și la eficiența energetică a clădirilor rezidențiale (3.1 A) au fost lansate. Spre deosebire de precedenta perioadă de programare, 2007 – 2013, prin care au mai fost finanțate investițiile locale și regionale în dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, Prioritatea de investiții 6.1 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale” din POR 2014 – 2020 va finanța: modernizarea și reabilitarea reţelei de drumuri judeţene (inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți – aflate în domeniul public), care asigură conectivitatea, directă sau indirectă, cu rețeaua TEN-T; construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres; construirea/modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean, ce vor face parte din drumul județean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației; construirea/modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (doar pentru asigurarea conectivității directe la autostrăzi TEN-T a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor pietonale. Alocarea financiară la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru reabilitarea și modernizarea drumurilor județene și crearea de legături cu rețeaua de transport europeană este de peste 125 milioane de euro (fonduri FEDR şi de la bugetul de stat). În cadrul apelului destinat clădirilor rezidenţiale prin Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor” – operaţiunea 1 „Clădiri rezidenţale” din cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, regiunea Sud Muntenia va avea o alocare financiară de peste 57 milioane de euro. Conform ghidului solicitantului, aplicanţii eligibili în cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt unităţile administrativ-teritoriale din mediul urban, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitantul este cel care încheie un contract cu asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectelor. Valoarea minimă eligibilă pentru un proiect finanţat în cadrul acestei priorităţi este de 100.000 de euro, iar valoarea sa maximă nu poate depăşi 5 milioane de euro. Obiectivul specific vizează creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale.

ADR