Neconformităţi constatate de către inspectorii ITM, la 43 de societăţi comerciale

În perioada mai – noiembrie 2016, în cadrul acţiunii de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive (exploatări miniere, silozuri de cereale şi fabrici de nutreţuri combinate, de fabricare a băuturilor alcoolice, a mobilei şi unităţi de distribuţie a combustibililor solizi, lichizi, gazoşi), Inspectoratul Teritorial de Muncă din Călăraşi a controlat un număr de 43 de societăţi comerciale.
Astfel, au fost constatate 70 de neconformităţi, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere cu termene precise de rezolvare.
Printre măsurile dispuse se numără: actualizarea documentului privind protecţia exploziilor în urma modificărilor; actualizarea graficului de mentenanţă al tuturor echipamentelor de muncă; completarea sortimentelor de E.I.P. (n.r. – Echipamentul Individual de Protecţie), care prezintă un grad mare de uzură; marcarea cu toate dispozitivele toate zonele unde pot apărea atmosfere explozive.