Munca „la negru” în baruri şi restaurante, sancţionată de inspectorii ITM Călăraşi

Reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) al judeţului Călăraşi au derulat, în luna noiembrie, Campania Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă fără forme legale la agenţii economici din domeniul alimentaţiei publice. Valoarea amenzilor aplicate a fost de peste 70.000 de lei.

În luna noiembrie a acestui an, în cadrul ITM Călăraşi s-a desfăşurat Campania Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă la negru” la agenţii economici care au ca obiect de activitate cod CAEN 56 – restaurante şi alte activităţi şi servicii de alimentaţie publică (baruri şi alte localuri în care se prestează activităţi de servire a băuturilor, cluburi de noapte, cafenele etc.), în urma cărora au fost aplicate amenzi în valoare de 73.600 de lei. Astfel, în domeniul relaţiilor de muncă au fost controlaţi 54 de angajatori, dintre care patru practicau muncă fără forme legale. De asemenea, au fost depistate cinci persoane care prestau muncă „la negru”. Zece angajatori au fost sancţionaţi, dintre care patru pentru faptele prevăzute de art. 260. alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003 republicată privind primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă. Inspectorii au aplicat zece sancţiuni, dintre care patru amenzi aplicate pentru faptele prevăzute de art. 260. alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003 republicată privind primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, patru amenzi şi două avertismente pentru încălcarea altor prevederi prevederi ale legislaţiei muncii. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 53.600 de lei, din care 50.000 de lei pentru faptele prevăzute de art. 260. alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003 republicată privind primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă. De asemenea, au fost dispuse 69 de măsuri (ex. respectarea prevederilor art. 16 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 republicată – încheiere în formă scrisă a contractului individual de muncă, respectarea prevederilor referitoare la contractele cu timp parţial de muncă, evidenţa corectă a orelor de muncă, respectarea prevederilor referitoare la repausul săptămânal, respectarea prevederilor art. 3 si 4 din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011). În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii ITM Călăraşi au verificat 46 de angajatori, 41 dintre ei fiind sancţionaţi. Au fost aplicate 79 de contravenţii, dintre care patru amenzi contravenţionale în valoare de 20.000 de lei. Au fost constatate 79 de neconformităţi (exemplu: nu au fost luate toate măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, nu au fost luate măsurile necesare pentru ca lucrătorii să dispună de informaţii adecvate privind utilizarea echipamentelor de muncă, substanţele chimice utilizate în activitatea de curaţenie nu erau  etichetate corespunzător, nu s-a stabilit prin fişa postului atribuţiile şi responsabilităţile pe linie de securitate a muncii, lipsă semnalizare luminoasă la ieşirile în caz de urgenţă etc.). De altfel, tot luna trecută, în baza Ordinului nr. 254/05.11.2015 al Prefectului Judeţului Călăraşi au fost desfăşurate acţiuni împreună cu reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei”, Inspectoratului de Poliţie Judeţean şi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi.