Managerul spitalului spune că a desfiinţat garda pe Ginecologie/Ministerul Sănătăţii susţine că este obligatorie asigurarea gărzii

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, dr. Dan Romulus Şerban, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că în urma declasificării unităţii spitaliceşti la gradul IV, a desfiinţat garda pe Secţia Ginecologie. Conform noii clasificări, spitalul trebuie să asigure minim două linii de gardă. “Avem obligaţia de a asigura două linii de gardă, dar asigurăm mai multe. Garda de UPU şi Pediatrie nu va fi anulată. În schimb, va fi anulată garda pe Ginecologie. Şi am să vă spun şi raţiunea. Ginecologia este gradaţia 1, asta înseamnă că Ginecologia nu poate să opereze de gardă. Dacă vine cineva şi trebuie să îi faci o cezariană… nu poţi să îi faci, pentru că nu ai anestezist şi nu ai neonatolog. Bolnavul pleacă la Bucureşti. Ăsta este statutul”, spunea managerul în ultima conferinţă de presă. Ieri, 29 martie, am primit la redacţie răspunsul Ministerului Sănătăţii, solicitat de noi în legătură cu acest subiect. Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii susţin: Unitatea sanitară are obligativitatea asigurării continuităţii asistenţei medicale obligatorii prin medici de specialitate în specialitatea obstetrică-ginecologie, având în vedere şi ierarhizarea în nivelul 1b a unităţii de ginecologie, obstetrică şi neonatologie, care trebuie să asigure linie de garda proprie pe unitatea de ginecologie, obstetrică si neonatologie”.

MS: Secţia Ginecologie trebuia să aibă acces la servicii de ATI 24 de ore din 24

În conformitate cu prevederile HG nr. 534 din 30.05.2002, privind strategia de reabilitare şi reorganizare a sistemului de asistenţă medicală spitalicească de specialitate în obstetrică-ginecologie şi neonatologie din România, a fost elaborat Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 910 din 18.11.2002 privind criteriile de ierarhizare a secţiilor de spital de specialitate obstetrică, ginecologie şi neonatologie, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, potrivit Ordinului nr. 1881 din 29 decembrie 2006 privind ierarhizarea unităţilor spitaliceşti, a secţiilor şi compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi neonatologie, cu modificările şi completările ulterioare, în Anexa 1, la nr. crt. 51, se regăsește Spitalul Județean de Urgenţă Călărași, cu nivel de ierarhizare 1b. În baza reglementărilor ordinului enunțat mai sus (Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 910 din 18.11.2002): Activităţile chirurgicale din unităţile de nivel 1 se vor limita în funcţie de pregătirea profesională şi experienţa personalului medical existent şi de existenţa personalului şi facilităţilor de anestezie-terapie intensivă şi laborator; În situaţii de urgenţă, în absenţa condiţiilor minimale pentru asigurarea securităţii intervenţiei chirurgicale, se va putea opera în limitele competenţelor unităţii doar pe răspunderea colectivului operator şi numai în situaţia în care temporizarea intervenţiei prin transport ar pune în pericol viaţa pacientei; Unitatea de ginecologie, obstetrică şi neonatologie de nivel 1b, are aceeaşi organizare structurală ca o unitate de nivel 1a, plus obligatoriu 1 secţie (minimum 25 paturi) de obstetrică-ginecologie și acces la servicii de ATI 24 de ore din 24, adică şi după terminarea programului obişnuit de lucru de dimineaţă (un compartiment sau secţie ATI comune spitalului din care face parte unitatea şi posibilitatea apelării medicului ATI de la domiciliu după terminarea programului obişnuit de lucru de dimineaţă).

Declasificarea s-a făcut din cauza lipsei de personal şi dotări cu echipamente medicale

În urma verificărilor efectuate de comisia de control a ministerului la Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi pentru punerea în aplicare a măsurii nr. 24 privind începerea procedurilor de reevaluare a clasificării unităţii sanitare menţionate ca urmare a deficienţelor constatate (lipsa personal şi dotări cu echipamente medicale), s-a solicitat DSP Călăraşi, propunerea de reclasificare a unităţii sanitare însoţită de cererea tip, fişa de autoevaluare actualizată şi documente justificative necesare în vederea clasificării spitalului într-o nouă categorie în funcţie de criteriile minime obligatorii prezentate. În urma analizei documentelor înaintate de conducerea spitalului, Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi a fost încadrat într-o nouă categorie, inferioară celei anterioare potrivit criteriilor minime obligatorii necesare. “Conform prevederilor art. 6, Anexa 2 ale OMS nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de componenţa, cu modificările şi completările ulterioare, pentru clasificarea în categoria IV, în conformitate cu prevederile art.1, alin.(1) şi art. 2, pct.8 din OMS nr. 1408/2010, spitalele trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii minime obligatorii: Continuitatea asistenţei medicale trebuie să fie asigurată, obligatoriu, de următoarele categorii de personal: medici de specialitate, în una dintre specialităţile: medicină internă; pediatrie; chirurgie generală; obstetrică-ginecologie (în baza prevederilor art. 6, pct. 4). Continuitatea asistenţei medicale trebuie să se asigure prin cel puţin două linii de gardă, organizate astfel: linie de garda pentru specialitatile medicale; linie de garda pentru specialităţile chirurgicale (art. 6, pct. 4, anexa 2 ale OMS nr. 323/2011). Aşadar, unitatea sanitară are obligativitatea asigurării continuităţii asistenţei medicale obligatorii prin medici de specialitate în specialitatea obstetrică-ginecologie, având în vedere şi ierarhizarea în nivelul 1b a unităţii de ginecologie, obstetrică şi neonatologie, care trebuie să asigure linie de garda proprie pe unitatea de ginecologie, obstetrică şi neonatologie”, se arată în comunicatul primit de la Ministerul Sănătăţii.

minister