Majoritatea axelor prioritate din POR 2014 – 2016 sunt închise sau nu au niciun proiect depus

Ieri, 11 octombrie, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR), a organizat o conferință de presă. Cu această ocazie, au fost prezentate activitățile de informare și promovare a oportunităților de finanțare ale POR 2014 – 2020 derulate pentru potențialii beneficiari, precum și stadiul depunerii aplicațiilor în cadrul Programului Operațional Regional la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia. Directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a prezentat situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 – 2020 la nivelul regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare dinsponibile la data de 7 octombrie 2016. Astfel, la nivelul judeţului Călăraşi au fost depuse până în momentul de faţă nouă proiecte pe Axa 2.1 (microîntreprinderi) şi un proiect depus pe Axa 5.1 (patrimoniu cultural – reabilitarea clădirii Poştei Vechi din municipiul reşedinţă de judeţ). Autorităţile călărăşene alături de cele din Ialomiţa şi Prahova au mai depus un proiect pe Axa 6.1 (reabilitarea DJ 402 şi DJ 302), însă acesta a fost respins din cauza lipsei unui studiu de trafic. Acest proiect mai poate fi redepus, când autorităţile vor avea toate documente în regulă, însă pentru a fi eligibil toate cele trei judeţe implicate trebuie să depună concomitent aplicaţia. Daniela Traian, directorul adjunct al Direcţiei de Dezvoltare şi Comunicare din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a făcut o prezentare generală a celor 12 Axe prioritare de finanţare din cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020. Situaţia nu este deloc îmbucurătoare. Din cele 12 Axe prioritare, majoritatea nu sunt încă deschise sau nu au niciun proiect depus, din diferite motive. Într-o scurtă prezentare, situaţia este următoarea: Axa 1 (Promovarea transferului tehnologic) nu este deschisă din cauza unor întârzieri în lansarea ghidului; Axa 2 (Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii)se pot depune proiecte doar pe Axa 2.1, însă în prezent a fost suspendat procesul de evaluare a cererilor de finanțare depuse de microîntreprinderi; pe Axa 3 (Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de  carbon) nu există niciun beneficiar; Axa 4 (Sprijinirea dezvoltării urbane durabile) nu este deschisă; Axa 5 (Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural), se pot depune proiecte doar pentru a parte din priorităţile financiare; Axa 6 (Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională), este deschisă şi se pot depune proiecte; pe Axa 7 (Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului) nu este niciun proiect depus; pe Axa 8 (Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale) nu se pot depune proiecte; Axa 9 (Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban) nu este deschisă pentru depunerea de proiecte; pe Axa 10 (Îmbunătățirea infrastructurii educaționale) nu este niciun proiect depus; Axa 11 (Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară) nu se pot depune proiecte; Axa 12 (Asistență tehnică) se pot depune proiecte. Autorităţile române sunt cele vinovate de întârzierile apărute şi de imposibilitatea de a depune proiecte, în momentul de faţă, pe anumite axe prioritare. Cu toate acestea, directorul Liviu Muşat se declară optimist şi speră ca până la jumătatea anului viitor să se deschisă toate axele de finanţare.