ITM desfăşoară o acţiune de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul SSM în unităţile cu locuri de muncă verzi

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) al judeţului Călăraşi desfăşoară o acţiune de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) în unităţile cu locuri de muncă verzi (recuperare-reciclare deşeuri, producere energie electrică din surse regenerabile), în trimestrele II, III şi IV ale anului 2016.

În cadrul acţiunii sunt vizate următoarele obiective:  creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din domeniul producţiei energiei electrice verzi, colectarea, tratarea şi recuperarea materialelor din deşeuri, în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, pentru promovarea stării de bine la locurile de muncă verzi, cu consecinţe benefice în plan social şi profesional, cât şi al mediului; încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaţilor şi angajatorilor în diminuarea consecinţelor sociale şi economice, a impactului negativ asupra mediului care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniile mai sus amintite şi promovarea bunelor practici în aceste sectoare de activitate verzi.

Campania  se va desfăşura în trei etape: una de instruire, una de control şi una de verificare a remedierii neconformităţilor.

De asemenea, în data de 25 aprilie a.c., începând cu ora 10:00, în sala de şedinţe a ITM Călăraşi va avea loc o întâlnire cu angajatorii, reprezentanţii acestora, lucrătorii desemnaţi, servicii interne, servicii externe de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din unităţile cu locuri de muncă verzi (recuperare-reciclare deşeuri, producere energie electrică din surse regenerabile).

Se vor prezenta materiale cuprinzând: rezultatele controalelor efectuate în anul 2015, neconformităţile constatate şi sancţiunile aplicate; evenimentele produse la locurile de muncă şi documentele care trebuie să fie prezentate inspectorilor de muncă la controalele viitoare.