ITM Călăraşi desfăşoară o campanie de combatere a riscurilor de căderi de la înălţime

În perioada februarie – noiembrie a.c., Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) al judeţului Călăraşi derulează „Campania naţională de combatere a riscurilor de căderi de la înălţime şi surpări de maluri pe şantierele fixe şi mobile”. Campania se va desfăşura în două etape, una de instruire şi una de control.

Campania are următoarele obiective generale: creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din domeniul construcţiilor cu privire la obligativitatea luării de măsuri care să vizeze securitatea şi sănătatea lucrătorilor; încurajarea unei abordări participative, prin implicarea angajaţilor şi angajatorilor în diminuarea consecinţelor socio – economice negative, aplicabile în domeniul construcţiilor şi promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică. Scopul specific al campaniei îl constituie verificarea respectării cerinţelor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) la şantierele temporare şi mobile în care se efectuează lucrările de săpături şi lucrările de construcţii unde se utilizează schele. Campania se va desfăşura în două etape: una de instruire şi una de control. În data de 25 martie a.c., începând cu ora 10:00, în sala de şedinţe a ITM Călăraşi va avea loc o întâlnire cu invitaţi care activează în domeniul construcţiilor, unde vor fi prezentate următoarele materiale: rezultatele controalelor efectuate în anul 2015, neconformităţile constatate şi sancţiunile contravenţionale aplicate; prezentarea unor evenimente produse pe şantiere şi documentele care trebuie să fie prezentate inspectorilor de muncă la controalele efectuate pe un şantier de construcţii.