ITM Călăraşi desfăşoară o acţiune în vederea îmbunătăţirii securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor

În data de 29 aprilie a.c., ora 10:00, în sala de şedinţe a Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) al judeţului Călăraşi va avea loc o întâlnire cu angajatorii, reprezentanţii acestora, lucrătorii desemnaţi, servicii interne, servicii externe de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din unităţile cu domenii de activitate cu potenţial risc datorat atmosferelor explozive.

ITM Călăraşi desfăşoară o acţiune de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive (exploatări miniere, silozuri de cereale şi fabrici de nutreţuri combinate, de fabricare a băuturilor alcoolice, a mobilei şi unităţi de distribuţie a combustibililor solizi, lichizi, gazoşi), în trimestrele II, III şi IV ale anului 2016.

Sunt vizate următoarele obiective: creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi angajaţilor în ceea ce priveşte acţiunea menţionată; stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi lucrători, a prevederilor actelor normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în scopul prevenirii producerii evenimentelor în timpul desfăşurării activităţilor la locurile de muncă şi posturile de lucru; promovarea bunelor practici în aceste sectoare de activitate. Campania se desfăşoară în patru etape: una de instruire, una de control, una de verificare şi remediere a neconformităţilor şi una de valorificare a rezultatelor acţiunii.

De altfel, vineri, 29 aprilie a.c., ora 10:00, în sala de şedinţe a Inspectoratului Teritorial de Muncă din Călăraşi va avea loc o întâlnire cu angajatorii, reprezentanţii acestora, lucrătorii desemnaţi, servicii interne, servicii externe de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din unităţile cu domenii de activitate enumerate anterior.

Vor fi prezentate materiale cuprinzând: cele mai frecvente cauze care au generat producerea accidentelor de muncă în silozurile de cereale, fabricile de nutreţuri combinate, fabricarea mobilei şi activităţile de distribuţie a combustibililor solizi, lichizi, gazoşi şi a produselor derivate; rezultatele controalelor efectuate în anul 2015, cu neconformităţile constatate şi sancţiunile aplicate şi unele documente care trebuie să fie prezentate inspectorilor de muncă la viitoarele controale.