Începe modernizarea Pieţei Centrale

Primăria Municipiului Călăraşi intenţionează să demareze cât mai curând lucrările de modernizare în Piaţa Centrală. În perioada 2013 – 2015 s-a încercat, fără succes, concesionarea imobilului teren în suprafaţă de 2.310 mp, prin licitaţie publică deschisă, suprafaţa ce aparţine domeniului public al Municipiului Călăraşi, şi care se află în administrarea Serviciului Public Pieţe Oboare, amplasat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Dobrogei – Piaţa Centrală. În prezent, Primăria Municipiului Călăraşi demarează un proiect de modernizare a pieţei prin amenajarea unei parcări şi construcţia pieţei pe structură metalică, având asigurate toate condiţiile de operare. Se urmăreşte edificarea unei construcţii moderne, la standarde europene, care să satisfacă prin realizarea ei nevoile locuitorilor din zonă, ce pot fi acoperite prin existenţa unei piete agroalimentare. Prin aceasta soluţie, se va realiza implicit revitalizarea, înfrumuseţarea şi cosmetizarea zonei.

Piata Calarasi exterior 2