Începe Concursul de proză „Alexandru Odobescu”

Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” din Călăraşi organizează Concursul Naţional de Proză „Alexandru Odobescu”, ediţia a 36-a, care se va derula în perioada 5-12 decembrie 2016.

Concursul se adresează tuturor creatorilor, nemembri ai Uniunii Scriitorilor şi are drept scop stimularea creaţiei originale şi afirmarea unor nume noi în sfera preocupărilor literare.

Prin întregul său proiect, concursul îşi propune să realizeze o imagine vie a nivelului atins de proza românească contemporană în anul 2016. Juriul va fi format din personalităţi recunoscute ale culturii române.

Vor fi oferite următoarele premii: premiul I (700 de lei), premiul II (600 de lei), premiul III (500 de lei).

Lucrările promoţionale de minimum 25-maximum 75 de pagini/lucrare (în trei exemplare), dactilografiate standard la două rânduri/pagină vor fi trimise, până la data de 20 noiembrie 2016, pe adresa: Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu”, Călăraşi, Str. Bucureşti, NR. 102, Cod: 910068, judeţul Călăraşi, telefon: 0242/316.757, 0342/401.025.

Fiecare lucrare va purta un motto, fiind însoţită de un plic închis care va avea acelaşi motto. În plicul închis se vor preciza datele personale ale autorului: nume, prenume, adresă, telefon, vârsta, ocupaţia, e-mail-ul, unde şi ce a mai publicat.

Membrii juriului, în număr de trei, vor primi în timp util lucrările pentru jurizare şi vor fi retribuiţi conform legii de către organizatori. Juriul şi organizatorii vor stabili premiile în funcţie de valoarea creaţiilor prezentate în concurs. Lucrările premiate vor fi publicate într-un volum editate de către oranizatori, care va fi trimis câştigătorilor.