În urma contestaţiilor, 829 de elevi călărăşeni vor primi „Bani de liceu”

În urmă cu câteva zile, s-a publicat lista cu elevii care vor beneficia de programul „Bani de liceu”, în anul şcolar 2015 – 2016, după rezolvarea contestaţiilor depuse. După evaluarea încheiată în luna octombrie a acestui an, în judeţul Călăraşi erau aprobate 823 de cereri. Au fost depuse mai multe contestaţii, dintre care şase au fost admise de către Comisia „Bani de liceu” de la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi. Astfel, numărul final de beneficiari în urma admiterii contestaţiilor a ajuns la 829. Beneficiari ai programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele trei luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 de lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiţiei de venit. Sprijinul financiar prevăzut în cadrul programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat sau de diplomă şi pe perioada practicii în producţie. Cuantumul sprijinului financiar este de 180 de lei şi poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului. La nivel naţional, numărul beneficiarilor cu venit brut lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu 150 de lei a fost de 60.580.bani de liceu