Guvernul reglementează comisioanele interbancare pentru plata cu cardul

Guvernul a stabilit unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul.

Astfel, la încheierea unui acord contractual cu un prestator de servicii de plată, consumatorul poate solicita să dețină două sau mai multe mărci de plată diferite pe un instrument de plată cu cardul, cu condiția ca un astfel de serviciu să fie oferit de prestatorul de servicii de plată, iar nerespectarea acestui drept constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.000 la 8.000 de lei. Totodată, constituie contravenție nerespectarea de către prestatorul de servicii de plată a oricăreia din prevederile referitoare la obligația acestuia ca într-un termen rezonabil premergător semnării contractului de servicii de plată să furnizeze consumatorului informații clare și obiective cu privire la cu privire la toate mărcile de plată disponibile, funcționalitatea, costul și securitatea acestora și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei.

Nerespectarea prevederilor referitoare la interdicția ca emitenții, acceptanții, entitățile de prelucrare și alți prestatori de servicii tehnice, în schemele de plată cu cardul, să insereze mecanisme automate, software sau dispozitive în instrumentul de plată sau echipamentul instalat la punctul de vânzare care limitează posibilitatea de alegere a mărcii de plată sau a aplicației de plată sau a ambelor, de către plătitor sau de către beneficiarul plății atunci când utilizează un instrument de plată etichetat, constituie contravenție și se sancționeză cu amendă de la 4.000 la 8.000 de lei.

În cazul în care beneficiarii plăților care decid să nu accepte toate cardurile sau alte instrumente de plată ale unei scheme de plată cu cardul nu îi informează cu privire la aceasta pe consumatori în mod clar și neechivoc, în același timp în care le comunică informații cu privire la acceptarea altor carduri și instrumente de plată ale schemei de plată cu cardul, fapta constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Consumatorii pot sesiza ANPC în cazul încălcării prevederilor Regulamentului de către prestatorii de servicii de plată.

Hotărârea adoptată de Executiv intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.