Guvernul a eliminat discriminările salariale între personalul didactic care desfășoară aceeași muncă

Procedurile de aplicare necesare plății diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat preuniversitar și universitar, pentru perioada 1 octombrie 2008 – 13 mai 2011, care nu a obținut aceste drepturi prin hotărâri judecătorești, au fost adoptate recent, prin Hotărâre de Guvern. Astfel, Executivul a luat măsurile necesare punerii în practică a eliminării oricăror discriminări salariale între personalul didactic care desfășoară aceeași muncă, în aceleași condiții, conform Legii nr. 85/2016. Potrivit Hotărârii adoptate, vor beneficia de aceste măsuri reparatorii personalul didactic și didactic auxiliar, personalul didactic de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar și universitar de stat, precum și din bibliotecile centrale universitare, încadrat în perioada 1 octombrie 2008 – 13 mai 2011, respectiv, într-un interval de timp din această perioadă, care nu au beneficiat de plata diferențelor de drepturi salariale ca urmare a punerii în aplicare a unor hotărâri judecătorești. Plata diferențelor de drepturi salariale se va realiza eșalonat, pe o perioadă de cinci ani, potrivit Legii nr. 85/2016. În cazul persoanelor care s-au pensionat până la data de 8 mai 2016 (data intrării în vigoare a legii), inclusiv, aceste drepturi se achită într-o singură tranșă. Persoanelor care se vor pensiona după data de 8 mai 2016, însă în termenul de cinci ani prevăzut de lege, li se vor achita aceste drepturi până cel târziu la data pensionării. Sursele de finanțare privind alocarea fondurilor necesare se asigură: pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat-din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, de la bugetul de stat, prin bugetele locale; pentru instituțiile de învățământ superior și unitățile și instituțiile de învățământ subordonate Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice – de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului. Pentru plata acestor drepturi în cursul anului 2016 au fost asigurate fondurile necesare prin rectificarea bugetară adoptată de Guvern.