Finanţări europene pentru dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural şi a infrastructurii urbane

Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia a organizat ieri, 21 aprilie, începând cu ora 11:00, un nou seminar de informare, pentru analizarea posibilităţilor de finanţare pentru dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural şi a infrastructurii urbane. Prin această întâlnire de lucru, ADR Sud Muntenia îşi propune să vină în sprijinul potenţialilor beneficiari din regiunea noastră, prin oferirea de informaţii importante privind noile condiţii de accesare a fondurilor europene nerambursabile în cadrul Priorităţilor de investiţii 5.1 (dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural) şi 5.2 (revitalizarea oraşelor), conform Ghidurilor Solicitantului publicate la sfârşitul lunii trecute.

38,53 de milioane de euro pentru dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale. În cadrul acestei priorităţi de investiţie se vor finanţa restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban. Pot fi finanţate obiectivele de patrimoniu care se regăsesc în Lista patrimoniului mondial, Anexa A, conform Hotărârii Guvernului nr. 493/2004 pentru aprobarea metodologiei privind monitorizarea patrimoniului mondial şi Lista monumentelor istorice, actualizată prin Ordinul Ministrului Culturii aflat în vigoare la data depunerii cererii de finanţare privind clasarea ca obiectiv de patrimoniu/monument istoric. Vor avea prioritate la finanțare acele obiective de patrimoniu localizate în teritorii conectate la creșterea economică, a căror restaurare va contribui în mod direct la creșterea competitivității arealului în care sunt localizate. Proiectele depuse pentru a obține finanțare prin această prioritate vor avea valoarea totală cuprinsă între 100.000 și 5.000.000 de euro, în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă a proiectului este de 10 milioane de euro. Alocarea prezentului apel de proiecte pentru regiunea Sud Muntenia (FEDR + Buget de stat) este de 38,53 de milioane de euro. Conform Ghidului solicitantului pentru Prioritatea 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, pot obține finanțare Unităţi Administrativ – Teritoriale, autorităţi ale administraţiei publice centrale, unități de cult, ONG-uri, parteneriate între aceste entități, respectiv, Unitate Administrativ – Teritorială, în calitate de lider în parteneriat cu altă Unitate Administrativ-Teritorială, cu o autoritate a administraţiei publice centrale, unitate de cult sau ONG; sau autoritate a administraţiei publice centrale, în calitate de lider, în parteneriat cu o unitate administrativ-teritorială, o unitate de cult sau ONG.

14,16 milioane de euro pentru revitalizarea oraşelor

În ceea ce privește Prioritatea de investiții 5.2 – “Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, obiectivul este de a realiza reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii. Valoarea maximă totală a proiectelor finanţate prin Prioritatea de investiții 5.2 va fi cuprinsă între 100.000 și 5.000.000 de euro. Regiunea Sud Muntenia va primi prin acest apel de proiecte 14,16 milioane de euro. Beneficiarii în cadrul acestei priorități de investiție vor fi Unitățile Administrativ – Teritoriale din mediul urban, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu excepția municipiilor reședință de județ, finanțate în cadrul axei prioritare dedicate dezvoltării urbane și parteneriate între Unitățile Administrativ – Teritoriale menționate anterior și UAT județ, cu lider de parteneriat Unitatea Administrativ Teritorială din mediul urban.

ADR